Religion och politik, grundkurs

HT 2024, Halvfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

I denna kurs ligger första halvan fokus på USA och moderna amerikanska presidenter, från Truman till Biden. Du får en inblick i hur relationen mellan religion och politik tagit sig uttryck, hur retoriken utformats, m.m. Under kursens andra del får du möjlighet att fördjupa i ett självständigt arbete, där du har stor möjlighet att välja specialiseringsområde inom ett bredare område inom religion och politik. 

Läs mer om religionsvetenskap och hur du kan designa din egen utbildning i ämnet

En unik examen