Lina Roth klappar en häst
Anna Nilsen

Funderar du på vad våra djur tänker och känner? Då ska du läsa den här kursen i djurpsykologi. Du får en inblick i hur man studerar beteende och vad vi kan lära oss om djurens kognitiva förmågor och känslor, men även om djurens betydelse för oss människor.

Om den här kursen

Djurpsykologi är ett relativt nytt begrepp i Sverige, och denna kurs syftar till att ge en introduktion till detta tvärvetenskapliga ämne. Ett ämne där etologi och psykologi tillsammans bygger upp en förståelse för djurens beteende och kognition, men också betydelse av samspelet mellan djur och människa. Djurpsykologi återfinns även som distanskurs (15 hp) och som ett helt nytt kandidatprogram (180 hp) vid LiU, för den som vill fördjupa sig på området.

 

Den här utbildningen passar alla människor som har ett biologiskt grundintresse för djurs beteende och psykologi.
Lina Roth, kursansvarig

Det här får du lära dig

När du har gått kursen kommer du att kunna:

 • reflektera över vad som är grundläggande beteende hos olika djur
 • reflektera över likheter och skillnader i kognitiva förmågor mellan olika djur 
 • exemplifiera olika typer av emotioner som djur uppvisar 
 • exemplifiera hur människan och djuren samspelar i samhället.

Vem kan gå kursen?

Alla som har ett intresse för djur eller psykologi, eller som bara är nyfikna på vad detta tvärvetenskapliga ämne har att erbjuda. Kursen är öppen för alla och gratis. Det finns inga krav på förkunskaper eller särskild behörighet för att delta i kursen.

Upplägg

Kursen består av sex moduler:

 1. Introduktion till biologi och psykologi
 2. Djurens ursprung och grundläggande beteende
 3. Kognition
 4. Emotioner
 5. Antrozoologi
 6. Djurpsykologin i praktiken.

Anmäl dig och kom igång

1. Skapa ett konto

Du måste ha ett konto på LiU för att kunna anmäla dig och delta i kursen. Om du inte redan har ett konto - skapa ett här innan du anmäler dig!

2. Anmäl dig

Här anmäler du dig till kursen. Använd ditt konto på LiU. När du har anmält dig får du tillgång till kursrummet och kan komma igång med studierna.

Kontakt

 

Lina Roth

Universitetslektor

 • Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)

Vad är en MOOC?

Relaterade utbildningar

Taggar