Öppna nätbaserade kurser (MOOC)

Öppna nätbaserade kurser (MOOC)

Få en känsla av vad det innebär att studera på ett universitet och samla på dig ny kunskap. Nu genomför Linköpings universitet en bredare satsning på öppna nätbaserade kurser. Den här formen av utbildning kan även kallas för MOOC.

Hösten 2021 gick startskottet för de första av en handfull nyproducerade ”öppna nätbaserade kurser” vid Linköpings universitet. Detta format kallas även för MOOC – Massive Open Online Course och är en relativt ny utbildningsform för universitet och högskolor i Sverige.

Vad är en ”öppen nätbaserad kurs”?

Linköpings universitets öppna nätbaserade kurser, eller moocar, skiljer sig från vanliga fristående kurser på några punkter:

  • De ger i regel inga högskolepoäng, men vid vissa av kurserna skrivs ett intyg ut till de som är godkända. Du kan inte tillgodoräkna dig resultat från en öppen kurs för vidare studier.
  • De är tillgängliga för alla, det finns ingen antagning, alla som har en e-postadress kan ansluta till kursen. Men en öppen kurs kan ha en rekommendation på förkunskaper eller tidigare erfarenheter inom området.
  • De är alltid helt och hållet på distans och det finns inget krav på fysiska träffar.

I en öppen nätbaserad kurs har du ett stort eget ansvar för att driva dina studier framåt, eftersom det till största delen handlar om självstudier. 

Kurser inom projektet Öppet för klimatet

LiU ingår i projektet ”Öppet för klimatet”, där nio lärosäten har tagit fram öppna nätbaserade utbildningar för att stödja samhällets klimatomställning. Här hittar du LiU:s kurser som ingår i projektet Öppet för klimatet!

Responding to the metacrisis – untangling myths and values to help us navigate our future

Den här kursen fokuserar på våra gemensamma globala utmaningar inom hållbarhet och teknik, och du får verktyg i hur du kan förstå och hantera dessa utmaningar. Kursen ges på engelska.


Responding to the metacrisis – untangling myths and values to help us navigate our future
En person står i en industriell produktions labb

Remanufacturing - what is it and why do it?

Lär dig mer om vad återtillverkning är, dess drivkrafter och utmaningar i denna korta introduktionskurs. Undervisningen sker på engelska.


Remanufacturing - what is it and why do it?
Jordglob i glas som vilar i ett par händer.

Sustainable and Democratic digital governance

Världen blir allt mer digital - vad betyder det för styrning, demokrati och hållbarhet? Den här kursen är en tillgänglig introduktion med fokus på de globala och digitala utmaningar som finns både inom offentligt ledarskap och styrning.


Sustainable and Democratic digital governance
Infografik cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi – en kort grundkurs (MOOC)

Funderar du över vad cirkulär ekonomi innebär och hur det påverkar dig som privatperson och i ditt yrkesliv? Då ska du läsa den här korta grundkursen, där du lär dig vad cirkulär ekonomi är och grundläggande koncept kopplat till cirkulär ekonomi.

Grafik över cirkulär ekonomi.

Offentlig upphandling av cirkulära lösningar

Du som arbetar med upphandlingar kan spela en viktig roll i Sveriges strävan mot att bli mer hållbart och cirkulärt. I den här kursen får du lära dig mer om hur du genom upphandling kan bidra till att driva fram mer innovativa och hållbara lösningar.

Robotillustration

Grunderna i AI, 2 hp

Kursen Grunderna i AI syftar till att ge en introduktion och överblick av artificiell intelligens. Fokus ligger på att förstå begreppet och några viktiga tekniker som sökning och maskininlärning fungerar samt konsekvenser av AI på samhället.

Fler kurser (MOOC) vid LiU

Frågor och svar

Vem kan läsa en öppen nätbaserad kurs (MOOC)?

Öppna kurser riktar sig till alla, men specifikt till dig som:

  • vill prova på högre studier, men inte tidigare läst kurser vid universitet eller högskola
  • har studerat tidigare men vill pröva något nytt och komma vidare i karriären
  • vill allmänbilda dig inom nya områden

Måste jag ha några särskilda förkunskaper?

Öppna nätbaserade kurser är tillgängliga för alla, det finns inga behörighetskrav. Det görs ingen antagning och alla som har en e-postadress kan ansluta till kursen. En öppen kurs kan däremot ha en rekommendation på förkunskaper eller tidigare erfarenheter inom området.

Ger kursen några högskolepoäng?

En öppen kurs (MOOC) ger vanligtvis inga högskolepoäng och du kan inte räkna in den i din examen.

Hur lång tid tar det att genomföra en kurs?

I de flesta öppna kurser studerar du helt i egen takt, men för varje kurs finns en rekommenderad studietid som indikerar hur lång tid det tar att gå igenom allt material. 

Vad händer om jag inte slutför kursen?

När du påbörjar en kurs förbinder dig inte till att slutföra den, men om du är inaktiv under en längre period kommer ditt konto att avslutas. Du får en påminnelse i god tid innan ditt konto avslutas.

Får jag något kursintyg?

I vissa kurser förekommer det examinerande moment, där du ska redovisa det du lärt dig. Det kan exempelvis ske genom självrättande tester eller kamratgranskade uppsatser. När den examinationen är godkänd kan du få ett intyg.