Öppna nätbaserade kurser (MOOC)

Öppna nätbaserade kurser (MOOC)

Få en känsla av vad det innebär att studera på ett universitet och samla på dig ny kunskap. Nu genomför Linköpings universitet en bredare satsning på öppna nätbaserade kurser. Den här formen av utbildning kan även kallas för MOOC.

Hösten 2021 gick startskottet för de första av en handfull nyproducerade ”öppna nätbaserade kurser” vid Linköpings universitet. Detta format kallas även för MOOC – Massive Open Online Course och är en relativt ny utbildningsform för universitet och högskolor i Sverige.

Vad är en ”öppen nätbaserad kurs”?

Linköpings universitets öppna nätbaserade kurser, eller moocar, skiljer sig från vanliga fristående kurser på några punkter:

  • De ger i regel inga högskolepoäng, men vid vissa av kurserna skrivs ett intyg ut till de som är godkända. Du kan inte tillgodoräkna dig resultat från en öppen kurs för vidare studier.
  • De är tillgängliga för alla, det finns ingen antagning, alla som har en e-postadress kan ansluta till kursen. Men en öppen kurs kan ha en rekommendation på förkunskaper eller tidigare erfarenheter inom området.
  • De är alltid helt och hållet på distans och det finns inget krav på fysiska träffar.

I en öppen nätbaserad kurs har du ett stort eget ansvar för att driva dina studier framåt, eftersom det till största delen handlar om självstudier. 

Kurser inom projektet Öppet för klimatet

LiU ingår i projektet ”Öppet för klimatet”, där nio lärosäten har tagit fram öppna nätbaserade utbildningar för att stödja samhällets klimatomställning. Här hittar du LiU:s kurser som ingår i projektet Öppet för klimatet!

Frågor och svar

Vem kan läsa en öppen nätbaserad kurs (MOOC)?

Öppna kurser riktar sig till alla, men specifikt till dig som:

  • vill prova på högre studier, men inte tidigare läst kurser vid universitet eller högskola
  • har studerat tidigare men vill pröva något nytt och komma vidare i karriären
  • vill allmänbilda dig inom nya områden

Måste jag ha några särskilda förkunskaper?

Öppna nätbaserade kurser är tillgängliga för alla, det finns inga behörighetskrav. Det görs ingen antagning och alla som har en e-postadress kan ansluta till kursen. En öppen kurs kan däremot ha en rekommendation på förkunskaper eller tidigare erfarenheter inom området.

Ger kursen några högskolepoäng?

En öppen kurs (MOOC) ger vanligtvis inga högskolepoäng och du kan inte räkna in den i din examen.

Hur lång tid tar det att genomföra en kurs?

I de flesta öppna kurser studerar du helt i egen takt, men för varje kurs finns en rekommenderad studietid som indikerar hur lång tid det tar att gå igenom allt material. 

Vad händer om jag inte slutför kursen?

När du påbörjar en kurs förbinder dig inte till att slutföra den, men om du är inaktiv under en längre period kommer ditt konto att avslutas. Du får en påminnelse i god tid innan ditt konto avslutas.

Får jag något kursintyg?

I vissa kurser förekommer det examinerande moment, där du ska redovisa det du lärt dig. Det kan exempelvis ske genom självrättande tester eller kamratgranskade uppsatser. När den examinationen är godkänd kan du få ett intyg.

Övriga kurser (MOOC) vid LiU