Öppna nätbaserade kurser (MOOC)

Få en känsla av vad det innebär att studera på ett universitet och samla på dig ny kunskap. Hösten 2021 genomför Linköpings universitet en bredare satsning på öppna nätbaserade kurser. Den här formen av utbildning kan även kallas för MOOC.

Hösten 2021 kan du genomföra en eller flera av Linköpings ”öppna nätbaserade kurser”. Detta format kallas även för MOOC – Massive Open Online Course och är en relativt ny utbildningsform för universitet och högskolor i Sverige.

Vad är en ”öppen nätbaserad kurs”?

Linköpings universitets öppna nätbaserade kurser skiljer sig från vanliga fristående kurser på några punkter:

  • De ger inga högskolepoäng, men vid vissa av kurserna skrivs ett intyg ut till de som är godkända. Du kan inte tillgodoräkna dig resultat från en öppen kurs för vidare studier.
  • De är tillgängliga för alla, det finns ingen antagning, alla som har en e-postadress kan ansluta till kursen. Men en öppen kurs kan ha en rekommendation på förkunskaper eller tidigare erfarenheter inom området.
  • De är alltid helt och hållet på distans och det finns inget krav på fysiska träffar.

I en öppen nätbaserad kurs har du ett stort eget ansvar för att driva dina studier framåt, eftersom det till största delen handlar om självstudier. I de flesta öppna kurserna på LiU har du ganska lite kontakt med lärare eller andra deltagare.

Kurser (MOOC) vid LiUVisa/dölj innehåll

Kurserna öppnar hösten 2021. Håll utkik här för att få veta mer och vara förberedd inför din kursstart!

Öppna nätbaserade kurser på svenska

Läkemedels öde och äventyr i kroppen 

En kurs i farmakologi som ger en grundläggande kunskap om läkemedel. Vi går igenom vad som händer i kroppen när du tar ett läkemedel samt hur det går till när ett nytt läkemedel tas fram. I kursen slår vi även hål på några vanliga läkemedelsmyter.

Djurpsykologi

En introduktion i djurpsykologi, som är ett relativt nytt begrepp i Sverige. Här bygger etologi och psykologi tillsammans upp en förståelse för djurens beteende och kognition, men också för betydelse av samspelet mellan djur och människa.

Makten i nätkulturerna

En introduktion i hur du förhåller dig teoretiskt och praktiskt till nya och förändrade förutsättningar och villkor i de olika nätkulturerna. Den riktar sig till dig som kommunicerar, berättar eller undervisar och är intresserad av dagens medie- och kommunikationslandskap.

Öppna nätbaserade kurser på engelska

Framtidens fabriker

En introduktion i hur framtidens fabriker kan designas, och den spännande utvecklingen som sker inom avancerad industriell digitalisering (Industri 4.0). Fokus kommer att ligga på "smarta fabriker" - och hur deras komponenter kan integrera med människor.

Undervisningsspråk: engelska

Hållbar demokratisk styrning

Världen blir allt mer digital - vad betyder det för styrning, demokrati och hållbarhet? Den här kursen är en tillgänglig introduktion med fokus på de globala och digitala utmaningar som finns både inom offentligt ledarskap och styrning.

Undervisningsspråk: engelska

illustration av dator i internationell miljö

Frågor och svarVisa/dölj innehåll

Vem kan läsa en öppen nätbaserad kurs (MOOC)?

Måste jag ha några särskilda förkunskaper?

Ger kursen några högskolepoäng?

Hur lång tid tar det att genomföra en kurs?

Vad händer om jag inte slutför kursen?

Får jag något kursintyg?