:

Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur, 15 hp

Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur, 15 hp

VT 2022, Kvartsfart, Ortsoberoende

Djurpsykologi: beteende, kognition och relationer hos husdjur, 15 hp

VT 2023, Kvartsfart, Ortsoberoende

Kursen behandlar de grundläggande aspekterna på beteende, fysiologi och kognition hos djur, med särskild tyngdpunkt på hundar, katter och hästar. Speciellt intresse ägnas samspelet mellan djur och människor, t ex deras ägare. Vidare behandlas inlärningens biologi och psykologi, djurens reaktioner på stress och metoder för att förebygga och behandla dessa.

Kursen är en distanskurs som går på deltid och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Den ges i samarbete mellan avdelningen för biologi och avdelningen för psykologi, båda vid Linköpings universitet. Kursen baseras på självstudier av engelsk och svensk kurslitteratur samt videoinspelade föreläsningar och examineras med självrättande tester, inlämningar och även diskussioner kopplade till olika avsnitt i litteraturen. Även ett självständigt arbete inom området ingår i kursen.

Läs mer om kursen Visa/dölj innehåll

Att plugga på distans Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll