Kandidatprogram i djurpsykologi, 180 hp

Varför beter sig djur som de gör? Och hur samspelar de med människor? På senare år har intresset för att förstå husdjurs kognition, mentala välbefinnande och beteende ökat och i allt fler sammanhang efterfrågas kompetens inom området.

Djurpsykologi, kandidatprogram

HT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Är du intresserad av att förstå hur djur tänker, känner och beter sig? Kanske vill du veta mer om hur hästar kommunicerar eller hur kors psykiska hälsa påverkas av ladugårdsmiljön? Eller kanske älskar du helt enkelt djur och vill arbeta med ditt största intresse.

Unik utbildning i Norden

Det nystartade programmet i djurpsykologi är för dig som har ett stort djurintresse och vill arbeta professionellt med djurens psykiska välbefinnande. Utbildningen erbjuder biologi och etologi kopplat till humanpsykologi, vilket ger en unik kompetens som inte erbjuds någon annanstans i Norden. Begreppet djurpsykologi, Animal Psychology, är väl etablerat i stora delar av världen, med utbildningar vid många universitet i till exempel Storbritannien och USA.

Djur och människa

En anledning till det ökade intresset för djurens psykologi är att husdjurens betydelse i våra liv har förändrats. Vi håller idag stora mängder djur inom lantbruk och forskning där möjligheterna att tillgodose djurens behov är begränsade. Samtidigt blir sport- och sällskapsdjuren allt viktigare för rekreation och livskvalitet. I alla sådana sammanhang är djurens välfärd och hälsa direkt beroende av människors kunskap om och hantering av djuren.

Biologi och psykologi

Programmet har sin bas inom området biologi men en stor bredd av ämnen och valbart utbud gör utbildningen tvärvetenskaplig. Du läser bland annat etologi, psykologi, antrozoologi, evolution, fysiologi och beteendeanalys tillsammans med kurser i vetenskaplig metodik, entreprenörskap, kommunikation och hållbarhet.

Du har möjlighet att skräddarsy din utbildning mot det område där du ser din yrkesmässiga framtid. Ett sådant spår kan vara riktat mot egenföretagande, ett annat mot läkemedelsfunktion.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Efter utbildningen öppnas många vägar för vidare studier på masternivå. På arbetsmarknaden finns också ett allt större behov av akademiskt utbildade personer inom djurområdet, till exempel på myndigheter som hanterar djurärenden, tull- och polisväsendet, veterinärkliniker, djurparker och inom lantbruks- och forskningsverksamhet. En annan växande arbetsmarknad är som egenföretagare inom sport- eller sällskapsdjursnäringen.

ArtiklarVisa/dölj innehåll

UtlandsstudierVisa/dölj innehåll

Liknande programVisa/dölj innehåll