Hundens beteendebiologi 2 - fortsättningskurs, 7.5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursens mål är att ge en fördjupning i ämnet med fokus på beteendets biologi och genetiska bakgrund hos hundar och hunddjur. Hundens domesticering, utveckling och sociala och kommunikativa beteenden hanteras på kursen, liksom hundarnas sinnesförmågor samt deras roll i samhället från ett etologiskt perspektiv.

Kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av engelsk kurslitteratur samt videoinspelade föreläsningar och examineras med självrättande tester, inlämningar och diskussioner. Allting handlett över internet. Även en enklare etologisk observationsstudie av hunddjur ingår i kursen. 

Mer om kursen

Läsa på distans

En unik examen