Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning, 7.5 hp

Hundens beteendebiologi 3 - fördjupning, 7.5 hp

HT 2019, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Kursens mål är att ge studenten fördjupad förståelse för hundens beteende, sinnesfysiologi, domesticeringen och interaktionen med människan med fokus på nyaste forskningen.

Kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av engelska vetenskapliga artiklar, bokkapitel samt videoinspelade föreläsningar och examineras med självrättande tester, diskussioner och inlämningar, men också genom en egen sammanfattning av självvalt forskningsämne och opponering på andra kursdeltagares sammanfattningar. Allting handlett över internet.

Läs mer om kursen

http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/ETE329

En unik examen
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Studentrekrytering, studentrekrytering@liu.se