Hästens sinnen och beteende, 7.5 hp

Hästens sinnen och beteende, 7.5 hp

VT 2020, Kvartsfart, Ortsoberoende

Hästens sinnen och beteende, 7.5 hp

VT 2021, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen innefattar grundläggande etologiska begrepp och tyngdpunkten ligger hos hästens sinnen, såsom synsinnet, luktsinnet, smaksinnet och hörseln, från fysiologin till betydelsen för beteendet hos djuret. Kursen kommer också ge en inblick i hästens evolutionära ursprung, domesticering, inlärningsteorier samt sociala beteenden.

Kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av engelsk kurslitteratur samt videoinspelade föreläsningar och examineras med självrättande tester, inlämningar och även diskussioner kopplade till vetenskapliga artiklar. Allting handlett över internet. Även en enklare etologisk observationsstudie ingår i kursen. 

Mer om kursen
Visa/dölj innehåll

Läsa på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll