Hästens sinnen och beteende, 7,5 hp

Hästens sinnen och beteende, 7,5 hp

VT 2019, Deltid 25%, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

OBS! Kursen kommer att återöppna i mitten på december.

Kursen innefattar grundläggande etologiska begrepp och tyngdpunkten ligger hos hästens sinnen, såsom synsinnet, luktsinnet, smaksinnet och hörseln, från fysiologin till betydelsen för beteendet hos djuret. Kursen kommer också ge en inblick i hästens evolutionära ursprung, domesticering, inlärningsteorier samt sociala beteenden.

Kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart och hanteras i sin helhet i en web-baserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av engelsk kurslitteratur samt videoinspelade föreläsningar och examineras med självrättande tester, inlämningar och även diskussioner kopplade till vetenskapliga artiklar. Allting handlett över internet. Även en enklare etologisk observationsstudie ingår i kursen. 

Läs mer om kursen

http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/ete330/

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen