Hästens sinnen och beteende, 7,5 hp

Ansök
Ansök

Kursen innefattar grundläggande etologiska begrepp och tyngdpunkten ligger hos hästens sinnen, såsom synsinnet, luktsinnet, smaksinnet och hörseln, från fysiologin till betydelsen för beteendet hos djuret. Kursen kommer också ge en inblick i hästens evolutionära ursprung, domesticering, inlärningsteorier samt sociala beteenden.

Kursen är en distanskurs som ges på kvartsfart över internet och hanteras i sin helhet genom internet. Kursen baseras på självstudier av engelsk kurslitteratur, engelska vetenskapliga artiklar och föreläsningar som tillhandahålls som strömmande media via kursmiljön.

Länkar

http://cms.ifm.liu.se/edu/coursescms/ete330/

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen