Grundläggande datasäkerhet, 5 hp

VT 2024, Kvartsfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen ger kunskaper om hur man arbetar strukturerat med informationssäkerhet, hur man gör bedömningar av sårbarhet och hot i en given situation samt hur man anger innehållet i en skyddsplan och gör en enkel utvärdering av skyddsprodukter. Kursen ger kunskaper inom de olika detaljområdena; analys, tillgänglighet, identitetsverifiering, behörighetskontroll och kryptering.
Kursen ges helt över nätet. Inga träffar på Campus.

Vana vid datorer rekommenderas. 

Läsa på distans

En unik examen