Offentlig upphandling av cirkulära lösningar i teori och praktik, 12 hp

VT 2023, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Offentlig upphandling av cirkulära lösningar i teori och praktik, 12 hp

VT 2024, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Öppnar för sen anmälan 2023-12-15

Offentlig upphandling är en nyckel till ett mer hållbart och cirkulärt samhälle

Offentlig upphandling kan spela en viktig roll för att nå ett mer hållbart och cirkulärt samhälle. I Sverige motsvarar den idag snart 1 000 miljarder kr per år och rätt använd kan den, genom sin enorma omfattning, driva fram nydanande mer hållbara lösningar. Lösningar som har potential att skapa mer värde och minskade kostnader för offentligheten.

För att lyckas krävs dock ny kunskap, t ex kopplat till teknik, ekonomi och juridik, om hur man på bästa sätt upphandlar dessa mer cirkulära och hållbara lösningar. Arbetar du redan med offentlig upphandling eller studerar ämnet, och vill lära dig mer om cirkulära lösningar, då ska du läsa den här unika universitetskursen som bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna.

Allt sker on-line så du kan läsa den var du än befinner dig och när du vill på dygnet. Kursen riktar sig främst till yrkesverksamma personer inom näringsliv och organisationer som arbetar med offentlig upphandling och som har minst 60 hp högskolestudier. Om motsvarande kunskaper erhållits på annat vis, går det att ansöka om reell kompetens, se https://liu.se/artikel/reell-kompetens

I kursen får du möta ledande forskare och erfarna praktiker. Du lär dig om koncept och strategier för utvecklingen av en hållbar cirkulär ekonomi. Vidare om hinder och drivkrafter för implementering av cirkulära strategier vid offentlig upphandling. Du får även kunskaper om gällande rättsliga normer som möjliggör, begränsar eller förhindrar upphandling av cirkulära lösningar, samt grundläggande principer för kravhantering och uppföljning. Kursen lyfter även ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Du får testa din förmåga att i grupp utforma, analysera och utvärdera olika typer av upphandlingsunderlag som kan leda till mer cirkulära lösningar samt att individuellt kunna redogöra för gruppens arbete och slutsatser.

Gör dig redo för en cirkulär och hållbar framtid!

Kursen ges delvis på engelska och kurslitteraturen är både på svenska och engelska.

En unik examen