röd fjäril

Cirkulär ekonomi i teori och praktik, 12 hp

HT 2024, Tredjedelsfart, Ortsoberoende

Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr.

Är du redo för en cirkulär och hållbar framtid?

Har du funderat över vad en cirkulär ekonomi innebär och hur den påverkar dig både som privatperson och i ditt yrkesliv? Då ska du läsa den här unika universitetskursen som bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet. Allt sker on-line så du kan läsa den var du än befinner dig. Kursen riktar sig till yrkesverksamma personer inom näringsliv och offentliga organisationer som har minst 60 hp högskolestudier. Om motsvarande kunskaper erhållits på annat vis, går det att ansöka om reell kompetens, se https://liu.se/artikel/reell-kompetens

I kursen får du möta ledande forskare och erfarna praktiker. Du lär dig om grundläggande koncept och strategier för utvecklingen av en cirkulär och hållbar ekonomi byggd på cirkulära flöden av resurser. Du får även testa att utforma, analysera och utvärdera olika lösningar som syftar till att förbättra en produkt, tjänst eller organisation utifrån olika principer inom cirkulär ekonomi. Kunskaper du kommer att ha praktisk nytta av i ditt fortsatta yrkesliv och privat.

Hållbarhet är idag högaktuellt, för individer, företag och samhället i stort. Det är inte längre en fråga om vi har miljöproblem eller inte. Cirkulär ekonomi har lyfts fram som en ekonomisk modell och policylösning på miljöfrågor, en lösning som också hanterar sociala och ekonomiska utmaningar. Det är en ekonomi som grundas på cirkulära resurskretslopp istället för de linjära processer som hittills är dominerande. Den bygger bland annat på principerna att designa produkter så avfall och föroreningar kan undvikas, vidare att hålla produkter och material i användning länge. En nyckel till en mer cirkulär ekonomi är att vända resursutmaningar till möjligheter till förändring och innovation. Ökad cirkulär och effektiv resursanvändning gynnar företagens konkurrenskraft och gör samhället mer hållbart genom t ex minskad resursanvändning, minskad miljöpåverkan och ökad social rättvisa. Gör dig redo för en cirkulär och hållbar framtid!

Kursen ges delvis på engelska och kurslitteraturen är mestadels på engelska.

Experterna har ordet

Anders Wijkman

Anders Wijkman är en svensk författare och samhällsdebattör. Han har engagerat sig hårt i arbetet för att förändra ekonomins ramverk, allt med syftet att minska den stora och ökande spänningen som uppkommer av en snabbt ökande global ekonomi och befolkning på ena sidan och jordens begränsade resurser på andra sidan. Att skapa harmoni mellan den ekonomiska utvecklingen och naturresursbasen är helt centralt.

Ett av hans många förslag rör en omställning från dagens linjära resursflöden - en "köp och släng"-ekonomi - till en cirkulär ekonomi där produkterna har längre livslängd, där ingående material återvinns och återanvänds maximalt och där många produkter blir till tjänster. 

 

Lena Westerholm

- Globalt lever vi som att vi hade tillgång till ett och ett halvt jordklot. I Sverige som om vi hade över fyra jordklot! Galna siffror som förstås inte är långsiktigt hållbara. Och de förändringar som måste till behöver göras nu, Säger Lena Westerholm. 

Lena Westerholm har jobbat med hållbarhetsfrågor i olika former i många år. Idag är hon ansvarig för ABB:s enhet Sustainability Affairs. Att ställa om från linjär till cirkulär ekonomi är just en sådan förändring som måste till om vi nå globala och nationella hållbarhets- och miljömål och Sveriges nationella miljömål.

Bli redo för framtiden

Är du redo för en cirkulär och hållbar framtid?

Har du funderat över vad en cirkulär ekonomi innebär och hur den påverkar dig både som privatperson och i ditt yrkesliv? Då ska du läsa den här unika universitetskursen som bygger på kunskaper och erfarenheter från de främsta forskarna och pionjärerna inom akademin och näringslivet.

Tidigare kursdeltagare

En unik examen