Innovation och entreprenörskap, 6 hp

ST 2024, Helfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper och förmågor inom områdena entreprenörskap och innovation i tidiga utvecklingsskeden. Fokus ligger på formulering och utveckling av entreprenöriella och innovativa idéer, vilken även inkluderar viss förmåga att göra bedömningar av kommersialiseringspotential.

Kursen är en distanskurs som ges på helfart och hanteras i sin helhet i en webbaserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av kurslitteraturen, inspelade föreläsningar samt deltagande i webb baserade diskussioner (schemalagd tid under dagtid). Examination sker via hemtentamen. 

Röster om kursen

Studera på distans

En unik examen