:

Innovation och entreprenörskap, 6 hp

Innovation och entreprenörskap, 6 hp

ST 2022, Helfart, Ortsoberoende

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper och förmågor inom områdena entreprenörskap och innovation i tidiga utvecklingsskeden. Fokus ligger på formulering och utveckling av entreprenöriella och innovativa idéer, vilken även inkluderar viss förmåga att göra bedömningar av kommersialiseringspotential.

Kursen är en distanskurs som ges på helfart och hanteras i sin helhet i en webbaserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av kurslitteraturen, inspelade föreläsningar samt deltagande i webb baserade diskussioner (schemalagd tid under dagtid). Examination sker via hemtentamen. 

En unik examen Visa/dölj innehåll