Ledarskap och organisation, 6 hp

Ledarskap och organisation, 6 hp

ST 2020, Helfart, Ortsoberoende

Kursen syftar främst till att ge en inblick i och förståelse av olika aspekter av ledarskap. Viss organisationsteori och motivationsteori ingår också. Exempel på frågeställningar som behandlas är: Vilka egenskaper kännetecknar bra ledare? Ska ledarskapet anpassas till situationen och i så fall på vilket sätt? Hur blir jag en bättre ledare? Vad innebär maktbaser och hur kan dessa användas? Varför följer individer ledare? Hur kan jag få mina följare att både trivas och prestera bättre?

Kursen är en distanskurs som ges på helfart och hanteras i sin helhet i en webbaserad kursmiljö. Kursen baseras på självstudier av kurslitteraturen, inspelade föreläsningar samt deltagande i webbaserade diskussioner (schemalagd tid under dagtid). Examination sker via hemtentamen. 

Röster om kursen
Visa/dölj innehåll

Studera på distans
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll