Projektledning, 6 hp

ST 2024, Helfart, Ortsoberoende

Stängd för sen anmälan

Kursen syftar till att ge kunskap om hur man tillämpar modeller och teorier om organisation, ledning och styrning av olika projekt.

Fokus ligger på olika projektmetoder och typer av projekt, projektplanering och projektstyrning samt projektledarens roll.

Målet är att kunna välja lämplig projektmodell utifrån ett projekts förutsättningar och få en förståelse för hur olika projektledningsstilar påverkar resultatet i ett projekt.

Kursen är en distanskurs som ges på helfart och hanteras i sin helhet i en webbaserad kursmiljö utan fysiska träffar. Kursen baseras på självstudier av kurslitteraturen samt videoinspelade föreläsningar och examineras med hemtentamen och inlämningsuppgifter.

Studera på distans

En unik examen