Nationalekonomi 3, fördjupningskurser, 30 hp

Nationalekonomi 3, fördjupningskurser, 30 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Nationalekonomi 3, fördjupningskurser, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kurspaketet innehåller följande kurser:

  • Marknadsstruktur och företagsstrategi 7,5 hp (770G31)
  • Ekonometri 7,5 hp (770G32)
  • Kandidatuppsats om 15 hp (770G13)

 

Valbara kurser:

  • Matematiska metoder i nationalekonomi, 7,5 hp (770G17)
  • Health Economics and Ethics, 7,5 hp (770G25)
  • Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, 7,5 hp (770G23)
  • Labour Economics, 7,5 hp (770G27)

 

Delkursen Matematiska metoder i nationalekonomi 7,5 hp (770G17) rekommenderas ingå som valbar kurs i Nationalekonomi 3 för de kursdeltagare som inte genomgått denna kurs eller motsvarande tidigare. Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examenVisa/dölj innehåll