Nationalekonomi 3, fördjupningskurser, 30 hp

Nationalekonomi 3, fördjupningskurser, 30 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Nationalekonomi 3, fördjupningskurser, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Kurspaketet innehåller följande kurser:

  • Marknadsstruktur och företagsstrategi 7,5 hp (770G31)
  • Ekonometri 7,5 hp (770G32)
  • Kandidatuppsats om 15 hp (770G13)

 

Valbara kurser:

  • Matematiska metoder i nationalekonomi, 7,5 hp (770G17)
  • Health Economics and Ethics, 7,5 hp (770G25)
  • Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, 7,5 hp (770G23)
  • Labour Economics, 7,5 hp (770G27)

 

Delkursen Matematiska metoder i nationalekonomi 7,5 hp (770G17) rekommenderas ingå som valbar kurs i Nationalekonomi 3 för de kursdeltagare som inte genomgått denna kurs eller motsvarande tidigare. Kursen kan ges på svenska/och eller engelska.

En unik examenVisa/dölj innehåll