En föreläsningssal med studenter och lärare

Nationalekonomi 3, fördjupningskurser, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Nationalekonomi 3, fördjupningskurser, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Hur agerar företag under olika marknadsförhållanden? Hur tillämpas nationalekonomiska principer inom hälso- och sjukvårdssektorn? Hur kan beslutsfattare veta om välfärden ökar när en ny väg ska byggas? Vilka ekonomiska konsekvenser kan diskriminering på arbetsmarknaden leda till? I detta kurspaket har du möjligheten att fördjupa dig inom bland annat dessa frågor och mycket, mycket mer. Vidare har du även möjlighet att lära dig hur du ska använda matematiken som ett hjälpmedel för att tolka ekonomiska problem eller hur statistiken kan användas för att testa olika ekonomiska modeller.

Kurspaketet innehåller följande kurser som du kan välja mellan för att sedan skriva kandidatuppsats andra halvan av terminen.

  • Marknadsstruktur och företagsstrategi 7,5 hp (770G31)
  • Ekonometri 7,5 hp (770G32)
  • Matematiska metoder i nationalekonomi, 7,5 hp (770G17)
  • Health Economics and Ethics, 7,5 hp (770G25)
  • Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler, 7,5 hp (770G23)
  • Labour Economics, 7,5 hp (770G27)
  • Spelteori och politik 7,5 hp (770G40)

Matematiska metoder i nationalekonomi 7,5 hp (770G17) rekommenderas ingå som valbar kurs i Nationalekonomi 3 för de kursdeltagare som inte genomgått denna kurs eller motsvarande tidigare. 

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar, lektioner och seminarier där litteratur, forskningsartiklar samt olika teorier introduceras, diskuteras och tillämpas. Utbildningen bygger på arbete i grupper samt individuellt vilket kräver förberedelse och aktivt arbete. Studier på LiU kräver mycket eget ansvar – men det finns hjälp och stöd att få.

Vad kan man läsa efter Nationalekonomi 3?

Nationalekonomi 3 ger behörighet att söka masterprogrammet i Nationalekonomi vid Linköpings universitet eller kurspaketen One Year Master. För att blir behörig till masterprogrammet i Nationalekonomi måste du ha läst Ekonometri 7,5 hp.

Diagram över kursutbudet

Diagram över kursutbudet.

Nedanför diagrammet beskrivs varje kurs mer utförligt med länkar till universitetskatalogen där du kan hitta mer information om kursen inklusive kursplanen. 

På respektive kurssida finns information om hur du anmäler dig till kursen.

Examen i nationalekonomi

En unik examen