Genom att läsa nationalekonomi kan du designa din egen utbildning. Nationalekonomi är vetenskapen om mänskligt beteende när det gäller hushållning med knappa resurser, och studeras ur både individuellt och samhälleligt perspektiv.

Fristående kurser kan kombineras på en mängd olika vis till en kandidatexamen.  Det finns tre olika examina om du väljer att läsa Nationalekonomi som huvudområde:

  • Filosofie kandidatexamen, 180 hp
  • Ekonomie kandidatexamen, 180 hp
  • Politices kandidatexamen, 180 hp

Exempel på möjliga upplägg av studier

Det finns många olika möjligheter hur du kan lägga upp dina studier. Vill du ta ut en kandidatexamen är det bra om du redan i början av dina studier börjar fundera på i vilken ordning du ska läsa kurserna. Alla kurser går inte varje termin och för att du inte skall få en ledig termin är det bra att kolla upp vilka kurser som ges endast vissa terminer. Nedan ges två exempel på hur din studieplan skulle kunna se ut. Om inget annat anges så ges kurserna både höst och vår.

Exempel 1: Ekonomie kandidatexamen
(studiestart på hösten)

År 1

Hösten
Företagsekonomi 1, 30 hp (går endast på hösten) eller Nationalekonomi 1, 30 hp

Våren
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
Grundläggande statistik, 7,5 hp
Regressions- och tidsserieanalys, 7,5 hp (går endast på våren)

År 2

Hösten
Nationalekonomi 1, 30 hp eller Företagsekonomi 1, 30 hp (går endast på hösten)

Våren
Nationalekonomi 2, 30 hp  

År 3

Hösten
Valfria kurser 30 hp / Utlandstermin

Våren
Nationalekonomi 3, 30 hp (kursen går endast på våren)

Exempel 2: Ekonomie kandidatexamen
(studiestart på våren)

År 1

Våren
Nationalekonomi 1, 30 hp

Hösten
Företagsekonomi 1, 30 hp (går endast på hösten)

År 2

Våren
Nationalekonomi 2, 30 hp

Hösten
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
Grundläggande statistik, 7,5 hp
Surveymetodik, 7,5 hp (går endast på hösten)

År 3

Våren
Nationalekonomi 3, 30 hp (går endast på våren)

Hösten
Valfria kurser/utlandstermin, 30 hp

Exempel 3: Politices kandidatexamen
(studiestart på hösten)

År 1

Hösten
Nationalekonomi 1, 30 hp eller Statsvetenskap 1, 30 hp

Våren
Statsvetenskap 1, 30 hp eller Nationalekonomi 1, 30 hp

År 2 

Hösten
Nationalekonomi 2, 30 hp

Våren
Handelsrättslig översiktskurs, 15 hp
Grundläggande statistik, 7,5 hp
Regressions- och tidsserieanalys 7,5 hp (går endast på våren)

År 3

Hösten
Valfria kurser 30 hp / Utlandstermin

Våren
Nationalekonomi 3, 30 hp (går endast på våren)

Kurser inom huvudområdet nationalekonomi

Tre utbildningsnivåer

Behöver du vägledning? Fråga studievägledare

Vill du veta mer om vilka möjligheter det finns att ta examen i nationalekonomi? Kontakta en studievägledare för ämnet.

Studievägledning vid IEI 

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Studievägledarna hittar du i A-huset, ingång 19, Campus Valla, Linköping.
Det är skyltat Studievägledning IEI.

Har du frågor, kontakta en studievägledare:
studievagledare@iei.liu.se

Studievägledare

Se hela utbildningsutbudet vid LiU