En föreläsningssal med studenter och lärare

Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser, 30 hp

VT 2024, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser, 30 hp

HT 2024, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2024-07-15

Nationalekonomi 2 mot Ekonomisk analys, fortsättningskurser, 30 hp

VT 2025, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Nationalekonomi är mycket mer än BNP, räntor, inflation och skatt. Det handlar om vilken teknik enskilda individer, familjer, organisationer och nationer väljer för att med hjälp av sina resurser uppnå olika syften, och sedan vilka konsekvenser detta får. Nationalekonomi 2 är ett kurspaket som ger dig djupare förståelse om samhällsekonomiska processer, och för olika matematiska modeller och metoder.

En fortsättningskurs inom ekonomisk analys låter dig fördjupa dina kunskaper inom olika områden. Du lär dig hur du ska använda matematiken som ett hjälpmedel, fördjupa dig inom makroekonomi och hur statistiken kan användas för att testa olika ekonomiska modeller, samt hur individer fattar beslut även när de inte stämmer överens med den grundläggande konsumentteorin.

Vidare har du möjlighet att läsa om hur bistånd fungerar, vad relativ fattigdom innebär och hur hållbar utveckling kan skapas och hur mycket resurser som bör satsas på att förbättra vår miljö. Du har även möjlighet att lära dig hur värdet av ren luft, ett visst naturområde och andra allmänna nyttigheter kan prissättas. Alternativt fördjupa dig inom arbetsmarknadsområdet.

Inriktning mot Ekonomisk analys omfattar följande kurser på höstterminen:

  • 770G17 Matematiska metoder i nationalekonomi 7,5 hp
  • 770G32 Ekonometri, 7,5 hp
  • 770G20 Makroekonomisk teori och politik 7,5 hp
  • 770G22 Miljöekonomi, 7,5 hp

Valbar kurs

  • 770G01 Developmental Economics, 7,5 hp

Inriktning mot Ekonomisk analys omfattar följande kurser på vårterminen:

  • 770G17 Matematiska metoder i nationalekonomi, 7,5 hp
  • 770G23 Samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler 7,5 hp
  • 770G24 Makroekonomisk teori och politik, 7,5 hp
  • 770G03 Beteendeekonomi 7,5 hp

Valbar kurs

  • 770G27 Arbetsmarknadsekonomi 7,5 hp

Kurserna vänder sig i första hand till dig som vill designa din egen utbildning och ta ut en unik examen, men även till dig som vill bredda dina kunskaper inom ämnet.

Undervisningsformer

Undervisningen på kurserna sker oftast i form av föreläsningar, lektioner och seminarier där litteratur samt olika teorier introduceras, diskuteras och tillämpas. Utbildningen bygger på arbete i grupper samt individuellt vilket kräver förberedelse och aktivt arbete. Studier på LiU kräver mycket eget ansvar – men det finns hjälp och stöd att få.

Vad kan man läsa efter Nationalekonomi 2?

Nationalekonomi 2 ger behörighet att söka till fortsättningskurser i nationalekonomi vid Linköpings universitet. Genom att läsa nationalekonomi kan du designa din egen utbildning.

Ta examen i nationalekonomi

Läs vidare

En unik examen