Folkhögskollärare, 60 hp

Lena, folkhögskollärare

Är du övertygad om att skolan kan förändra samhället? Tycker du att solidaritet är mer än en klyscha? Utbildningen till folkhögskollärare passar dig som redan har ämneskunskaper och som vill möta och undervisa vuxenstuderande på folkhögskola eller studieförbund.

Folkhögskollärarprogrammet, helfart

VT 2019, Helfart, Linköping

Folkhögskollärarprogrammet, halvfart

HT 2019, Halvfart, Linköping

Folkhögskollärarprogrammet, helfart

VT 2020, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Folkhögskollärarutbildningen finns bara vid Linköpings universitet och kan läsas på halvfart som till stora delar organiseras som distansstudier med start på höstterminen, och på helfart med start på vårterminen. Även i helfartsprogrammet kan delar av första terminens studier bedrivas från hemorten. De kursveckor som lärarstudenten är i Linköping består aldrig mer än två kursdagar. Under den andra terminen förläggs större delen av studierna till den folkhögskola som lärarstudenten själv valt att göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på. Under utbildningen samsas de teoretiska studierna och de mer praktiknära inslagen både på universitetet och ute i folkbildningens vardag, där du får utveckla din förmåga att reflektera, undersöka och undervisa.

Utbildningen bygger på dina tidigare kunskaper i något eller några ämnesområden (se särskilda förkunskaper nedan). Studierna inom programmet byggs upp runt ämnet pedagogiskt arbete med inriktning mot folkbildning och organiseras i fem olika kurser. Senare delen av utbildningen är till stora delar förlagd på en folkhögskola och du som lärarstudent har stor möjlighet att välja en folkhögskola som passar dina ämnen och kanske också din geografiska hemvist. På VFU-skolan kontrakteras en mentor som handledare.

Halvfartsvarianten av programmet ges för både dig som redan har lärartjänst på folkhögskola och för dig som inte har det. För dig som har tjänst på folkhögskola genomförs de verksamhetsförlagda delarna med utgångspunkt i den egna tjänsten. För detta krävs att du har en anställning på minst 40 % som lärare på folkhögskola

I sista delkursen ingår ett självständigt arbete kring skolutveckling och efter avslutade studier på programmet erhålls en folkhögskollärarexamen på 60 hp.

Folkhögskollärarexamen genom tillgodoräknanden

Om folkhögskolan ska behålla sin egenart och utvecklas som särskild utbildningsform är det viktigt att de som arbetar som folkhögskollärare har genomgått en för folkhögskolan relevant lärarutbildning. Folkhögskollärare med annan lärarexamen kan emellertid genom kompletterande utbildning som behandlar det som är specifikt för folkhögskollärarens arbete och yrkesroll erhålla en sådan examen.

Folkhögskollärarexamen ska i enlighet med detta kunna erhållas genom tillgodoräknande för den som:

  • har en lärarexamen vars innehåll och relevans ska bedömas i varje enskilt fall
  • har arbetslivserfarenhet som folkhögskollärare på minst halvtid under minst två läsår
  • har genomgått kursen Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15hp
  • har blivit antagen till folkhögskollärarprogrammet

Därefter kan, genom en individuell prövning, en folkhögskollärarexamen utfärdas som bygger på tillgodoräknande av tidigare meriter.

Kursen Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15 hp ges både som öppen sökbar kurs och som uppdragsutbildning till landets folkhögskolor. Den delas då upp i två delar, del I och del II, om vardera 7,5 hp. Den som sedan tidigare har gått den uppdragsutbildning som hette Folkhögskolans idé och pedagogik 7,5 hp kan genom tillgodoräknande gå direkt in i del II av kursen.

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Ansökningsinformation - arbetsgivarintyg
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen

Efter utbildningen får du en folkhögskollärarexamen med inriktning på vuxenpedagogik och folkbildning. Folkhögskolan har stor frihet att forma sin verksamhet, det finns alltså inga centralt fastställda läroplaner, vilket i praktiken betyder att du som lärare är med och formar skolans inriktning och kursutveckling. I din lärarroll möter du studerande med väldigt olika utbildningsbehov samtidigt som du har stor frihet att utforma den praktiska undervisningen.

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Studentrekrytering, studentrekrytering@liu.se