Tycker du att solidaritet och hållbar utveckling är viktiga frågor? Blir du lycklig av att se människor växa? Gillar du musik, kultur och kreativitet? Då kan folkhögskollärare vara ett yrke för dig!

Folkhögskollärarprogrammet, halvfart

VT 2024 / Halvfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Folkhögskollärarprogrammet, helfart

VT 2024 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Folkhögskollärarprogrammet, halvfart

HT 2024 / Halvfart / Linköping

Folkhögskollärarprogrammet, helfart

HT 2024 / Helfart / Linköping

Folkhögskollärarprogrammet, halvfart

VT 2025 / Halvfart / Linköping

Folkhögskollärarprogrammet, helfart

VT 2025 / Helfart / Linköping

Folkhögskollärarutbildningen finns bara vid Linköpings universitet och kan läsas antingen på halvfart eller helfart. Vi antar studenter till både hel- och halvfart varje termin. Båda är på distans med några fysiska träffar på campus. Här varvas de teoretiska studierna på universitetet med praktik ute i folkbildningens vardag, där du får utveckla din förmåga att reflektera, undersöka och undervisa.

Utbildningen bygger på att du har tidigare kunskaper i något eller några ämnen. Det kan vara traditionella skolämnen, konstnärliga ämnen eller andra ämnen som förekommer inom folkhögskolan. Dina kunskaper kan du ha fått via utbildning i Sverige eller andra länder. Inom vissa ämnesområden kan dokumenterade kunskaper som du har utvecklat på andra sätt än via akademiska studier bedömas likvärdiga akademiska meriter. Det gäller exempelvis om du vill undervisa på konstnärliga/estetiska utbildningar, hantverksutbildningar eller på vissa yrkesutbildningar. I dessa fall behöver du göra en särskild ansökan om bedömning av reell kompetens. 

Studierna inom programmet byggs upp runt ämnet pedagogiskt arbete med inriktning mot folkbildning och organiseras i tre teman:

• Folkhögskolans som särskild utbildningsform

• Att undervisa vuxna på folkhögskola

• Den professionella pedagogen på folkhögskola.

Programmet ger en folkhögskollärarexamen med inriktning på vuxenpedagogik och folkbildning och kan läsas på halvfart eller på helfart. Halvfartsutbildningen ges för både sökande med och utan egen tjänst.

Den som har tjänst på folkhögskola kan genomföra de verksamhetsförlagda delarna i halvfartsutbildningen med utgångspunkt i den egna tjänsten. För detta krävs anställning för närvarande och inom överskådlig tid på minst 40 % som lärare på folkhögskola eller som pedagogisk ledare i ett studieförbund. I utbildningen blandas teoretiska studier och campusförlagd undervisning med verksamhetsförlagd utbildning på en folkhögskola.

Folkhögskollärarexamen genom tillgodoräknanden

För att folkhögskolan ska behålla sin egenart och utvecklas som särskild utbildningsform är det viktigt att de som arbetar som folkhögskollärare har genomgått en för folkhögskolan relevant lärarutbildning. 

För dig som har en annan lärarexamen men arbetar som folkhögskollärare finns kursen Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad. Den finns både på LiU och ges som uppdragsutbildning på folkhögskolor ute i landet. Om du går den och har arbetat som folkhögskollärare under minst två läsår på minst halvtid så finns möjlighet att ansöka om examen genom tillgodoräknande. Du behöver emellertid även söka till programmet och bli antagen. Det är för att dina ämneskunskaper ska ha bedömts vara tillräckliga och relevanta för folkhögskolan.

Folkhögskollärarexamen genom tillgodoräknande är en möjlighet för dig som har alla nedanstående punkter uppfyllda:

  • har en lärarexamen vars innehåll bedöms vara relevant för arbete som folkhögskollärare
  • kan styrka arbetslivserfarenhet som folkhögskollärare på minst halvtid under minst två läsår
  • har slutfört kursen Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15hp
  • har sökt och blivit antagen till folkhögskollärarprogrammet

Därefter kan du ansöka om folkhögskollärarexamen genom tillgodoräknande.

Kursen Folkhögskolan som särskild utbildningsform och didaktisk verkstad, 15 hp ges både som öppen sökbar kurs och som uppdragsutbildning till landets folkhögskolor. Den delas då upp i två delar, del I och del II, om vardera 7,5 hp. Den som sedan tidigare har gått den uppdragsutbildning som hette Folkhögskolans idé och pedagogik 7,5 hp kan genom tillgodoräknande gå direkt in i del II av kursen.

Det här läser du

Meritvärde

Undrar du vad som krävs för att komma in? Genom att titta på tidigare års antagningspoäng kan du se vilka chanser du har. 

Antagningsstatistik

Arbetsgivarintyg

Här hittar du underlag för arbetsgivarintyg att bifoga din ansökan som styrker anställning som folkhögskollärare/pedagogisk ledare i studieförbund.

Karriär och framtid

Efter utbildningen

Efter utbildningen får du en folkhögskollärarexamen med inriktning på vuxenpedagogik och folkbildning. Folkhögskolan har stor frihet att forma sin verksamhet, det finns alltså inga centralt fastställda läroplaner, vilket i praktiken betyder att du som lärare är med och formar skolans inriktning och kursutveckling. I din lärarroll möter du studerande med väldigt olika utbildningsbehov samtidigt som du har stor frihet att utforma den praktiska undervisningen.

Läsa på distans

Artiklar