Folkhögskollärare, 60 hp

Studenter vid Folkhögskollärarprogrammet vid LiU grupparbetar.  Studenter är Martin Nordström, Mojtaba Amani, Malin Kärrbrink, Muhammad Sami, Afaf Amermouch Mattsson.
Charlotte Perhammar

Är du övertygad om att skolan kan förändra samhället? Tycker du att solidaritet är mer än en klyscha? Utbildningen till folkhögskollärare passar dig som redan har ämneskunskaper och som vill möta och undervisa vuxenstuderande på folkhögskola eller studieförbund.

Folkhögskollärarprogrammet, halvfart

HT 2019, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Folkhögskollärarprogrammet, helfart

VT 2020, Helfart, Linköping

Anmälningsperiod 16 sep - 15 okt

Folkhögskollärarutbildningen finns bara vid Linköpings universitet och kan läsas på halvfart och distans med start på höstterminen, och på helfart med start på vårterminen. Här varvas de teoretiska studierna på universitetet med praktik ute i folkbildningens vardag, där du får utveckla din förmåga att reflektera, undersöka och undervisa.

Under utbildningens gång rör du dig mellan folkhögskolans vardagsarbete och universitetet, där du utvecklar din förmåga att reflektera, undersöka och undervisa. Utbildningen bygger på att du har tidigare kunskaper i något ämnesområde (se särskilda förkunskaper nedan).

Studierna inom programmet byggs upp runt ämnet pedagogiskt arbete med inriktning mot folkbildning och organiseras i tre teman:

• Folkhögskolans som särskild utbildningsform

• Att undervisa vuxna på folkhögskola

• Den professionella pedagogen på folkhögskola.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete. Programmet ger en folkhögskollärarexamen med inriktning på vuxenpedagogik och folkbildning och kan läsas på halvfart med start på höstterminen och på helfart med start på vårterminen. Halvfartsutbildningen ges för både sökande med och utan egen tjänst.

Den som har tjänst på folkhögskola eller i ett studieförbund kan genomföra de verksamhetsförlagda delarna i halvfartsutbildningen med utgångspunkt i den egna tjänsten. För detta krävs anställning för närvarande och inom överskådlig tid på minst 40 % som lärare på folkhögskola eller som pedagogisk ledare i ett studieförbund. I utbildningen varvas teoretiska studier och campusförlagd undervisning med verksamhetsförlagd utbildning på en folkhögskola eller studieförbund.

Visa/dölj innehåll

Meritvärde
Visa/dölj innehåll

Ansökningsinformation - arbetsgivarintyg
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen
Visa/dölj innehåll

Efter utbildningen

Efter utbildningen får du en folkhögskollärarexamen med inriktning på vuxenpedagogik och folkbildning. Folkhögskolan har stor frihet att forma sin verksamhet, det finns alltså inga centralt fastställda läroplaner, vilket i praktiken betyder att du som lärare är med och formar skolans inriktning och kursutveckling. I din lärarroll möter du studerande med väldigt olika utbildningsbehov samtidigt som du har stor frihet att utforma den praktiska undervisningen.

Utlandsstudier inom programmet
Visa/dölj innehåll