Speciallärare inom lärarlyftet

90 hp

I skolan finns ett stort behov av lärare med fördjupade kunskaper i specialpedagogik. Utbildningen förbereder dig för kvalificerade arbetsuppgifter som speciallärare vad gäller undervisning, utvärdering och utredning samt pedagogiskt utvecklingsarbete för elever i behov av särskilt stöd.  

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling. Ingår i Lärarlyftet.

HT 2022 / Halvfart / Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet.

HT 2022 / Halvfart / Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet.

HT 2022 / Halvfart / Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Intellektuell funktionsnedsättning. Ingår i Lärarlyftet.

HT 2023 / Halvfart / Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Matematikutveckling. Ingår i Lärarlyftet.

HT 2023 / Halvfart / Linköping

Speciallärarprogrammet, Specialisering - Språk-, skriv- och läsutveckling. Ingår i Lärarlyftet.

HT 2023 / Halvfart / Linköping

Programmet ges som uppdragsutbildning inom Lärarlyftet och som reguljärt program. Du som har för avsikt att läsa Speciallärarprogrammet inom Lärarlyftet söker via antagning.se 15 mars-17 april.   

Programmet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för dig som har en lärarexamen. Du studerar på 50-75% och distans under 2,5 år med ett antal undervisningsdagar. De första två åren är det ungefär en campusförlagd träff i månaden (två-tre dagar) på plats i Linköping. Den sista terminen genomförs undervisningsdagarna som fjärrundervisning via Lisam, Zoom och Teams.

Beroende på vilken grundutbildning du har kan du efter utbildningen arbeta som speciallärare i förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola eller inom vuxenutbildning med mera.

Vid ansökan till Speciallärarprogrammet vid LiU väljer du en specialisering:

 • Språk-, skriv- och läsutveckling
 • Matematikutveckling
 • Intellektuell funktionsnedsättning

Beroende på din specialisering får du som speciallärare ansvar för undervisning och pedagogiskt arbete med fokus på elevers språkliga utveckling, matematiska utveckling eller elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Under utbildningen studerar du både enskilt och tillsammans med andra studenter. Mellan undervisningsdagarna arbetar du på vår lärplattform Lisam och via Zoom och Teams. Du tar del av föreläsningar, studerar litteratur och diskuterar på seminarier med lärare och andra studenter. Programmets mål är att du genom att förena teoretiska och verksamhetsinriktade studier ska få fördjupade kunskaper om specialpedagogiskt arbete för elever i behov av särskilt stöd. Vi arbetar tillsammans med forskare och lärare för att åstadkomma en såväl forskningsbaserad som yrkesrelevant utbildning.

Programmets innehåll

Programmet är uppdelat i tre block på vardera 30 hp.

 • Det första blocket introducerar det specialpedagogiska kunskaps- och verksamhetsområdet.
 • Det andra blocket fokuserar på elevers grundläggande färdigheter i svenska eller matematik eller lärande och utveckling för elever med intellektuell funktionsnedsättning.
 • Det tredje blocket innehåller en teori- och metodkurs samt ett examensarbete.

Vill du veta mer om de olika blocken och vilka kurser de innehåller, se utbildnings- och programplaner nedan.

Vid Linköpings universitet kan du fördjupa studierna ytterligare till en masterexamen med inriktning mot specialpedagogik. 

Campusdagar

För dig som är antagen HT23: 

 • Specialpedagogik, kunskapsområde och forskningsfält: 21-23 augusti, (digital träff 28 augusti), 9-10 oktober, 20-21 november 2023 och 15 januari 2024
 • Specialpedagogisk verksamhet: 16-17 januari, 5-6 februari, 4-5 mars, 8-9 april och 6-7 maj 2024 

Utbildnings- och programplan

Huvudmannens godkännande

Huvudmannens godkännande - Speciallärarutbildning inom Lärarlyftet höstterminen 2023

Denna blankett ska bifogas din anmälan på något av följande sätt.

 • ladda upp inskannad blankett på dina sidor på Antagning.se efter att en anmälan är gjord
 • skicka in blanketten till:
  PostNord Strålfors AB
  Att: Antagningsservice
  R 312
  190 81 Rosersberg.

Speciallärarprogrammet

Uppdragsutbildning och lärarlyftet

Läsa på distans