Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård

60 hp

Under anestesi påverkas patientens fysiska och psykiska tillstånd och de naturliga försvarsmekanismerna reduceras. Det gör att specialistsjuksköterskan med inriktning anestesisjukvård får ett stort ansvar för patientens omvårdnad. 

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning mot anestesisjukvård, 60 hp

HT 2023 / Helfart / Jönköping

Stängd för sen anmälan

En anestesisjuksköterska planerar och handlägger patientens vård före, under och efter operation, både självständigt och i samråd med andra personalgrupper. Det innebär ansvar för att övervaka och utföra lokal och generell anestesi, analgesi och sedering i samband med operationer, undersökningar och behandlingar av patienter. Anestesisjuksköterskan ska också kunna använda sina specialistkunskaper vid stora olyckor och katastrofer.

Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Omvårdnadsvetenskap är det huvudsakliga ämnesområdet. Dessutom ingår medicinsk vetenskap. Även interprofessionell kompetens, genusmedvetenhet, internationella förhållanden och förbättringsarbete behandlas under utbildningen.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i alla kurser och sker i första hand i Östergötlands län. VFU kan även genomföras i hemregionen om en lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår sammanlagt cirka 60 dagars VFU.

Tidigarelagd ansökningsomgång

Tidigarelagd ansökningsomgång

Tidigarelagd ansökningsomgång

Linköpings universitet har tidigarelagt ansökningsomgången för barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. 

För att underlätta för de kliniska verksamheterna har vi tidigarelagt ansökningsomgången till programmen så att du som student snabbare ska kunna få besked om du blivit antagen. 

Precis som tidigare går programmen under ordinarie terminstider, men du måste ansöka senast den 15 mars, 2023 via antagning.se

Utbildnings- och programplan

Söka tjänstledighet för utbildning

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att tjänstledighet beviljas om du antas till programmet.

Ladda ner blankett för tjänstledighet för studier