Barnmorskeprogrammet

90 hp

Utbildningen till barnmorska vid Medicinska fakulteten bygger på problembaserat lärande, hälsoperspektiv och helhetssyn. Det är en påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen som ger dig professionell kompetens som barnmorska.

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

HT 2023 / Helfart / Jönköping

Stängd för sen anmälan

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Stängd för sen anmälan

Barnmorskan arbetar för reproduktiv och sexuell hälsa under kvinnans hela livscykel. Det är ett självständigt arbete inom ett brett verksamhetsområde. Det innefattar områden som graviditet, barnafödande, preventivmedelsrådgivning, sex-och samlevnadsundervisning och gynekologisk hälso- och sjukvård. Kvinnan, barnet och familjen är i fokus för yrkesutövandet och arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och behandlande.

Barnmorska är ett legitimationsyrke där legitimationen är en garanti för lämplighet att utöva yrket och det ansvar som det medför.

Barnmorskeutbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är huvudområdet och dessutom ingår medicinsk vetenskap.

Det finns möjlighet att välja studiegrupp förlagd till studieorterna Linköping eller Jönköping. Moment som basgruppsträffar och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker på respektive studieort.  VFU utgör i stort hälften av utbildningen. Flera moment genomförs i Linköping då samtliga studenter möts på Campus US.

Utbildnings- och programplan

Varför bli barnmorska?

Gemma älskar att ta hand om den nyblivna familjen efter förlossningen

Efter att ha blivit inspirerad av barnmorskan under den egna graviditeten kände Gemma att det var barnmorska hon ville bli.

Tidigarelagd ansökningsomgång

Tidigarelagd ansökningsomgång

Linköpings universitet har tidigarelagt ansökningsomgången för barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. 
 
För att underlätta för de kliniska verksamheterna har vi tidigarelagt ansökningsomgången till programmen så att du som student snabbare ska kunna få besked om du blivit antagen. 
 
Precis som tidigare går programmen under ordinarie terminstider, men du måste ansöka senast den 15 mars 2023.

Tjänstledighet

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att tjänstledighet beviljas om du antas till programmet. 

Ladda ner blankett för tjänstledighet för studier