Barnmorskeprogrammet, 90 hp

Utbildningen till barnmorska vid Medicinska fakulteten bygger på problembaserat lärande, hälsoperspektiv och helhetssyn. Det är en påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen som ger dig professionell kompetens som barnmorska.

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

HT 2019, Helfart, Jönköping

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

HT 2020, Helfart, Linköping

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

HT 2020, Helfart, Jönköping

Barnmorskan har ett självständigt och omväxlande arbete. Det innebär bland annat vård under graviditet, barnafödande, preventivmedelsrådgivning, att möta ungdomar med fokus på sex-och samlevnad, samt gynekologisk hälso- och sjukvård. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för barnmorskor anges tre väsentliga områden för barnmorskans verksamhet:

  • sexuell och reproduktiv hälsa
  • forskning, utveckling och utbildning
  • ledning och organisation

Barnmorska är ett legitimationsyrke där legitimationen är en garanti för att du är lämplig att utöva yrket och det ansvar som det medför.

Barnmorskeutbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Omvårdnadsvetenskap med inriktning mot reproduktiv, perinatal och sexuell omvårdnad är det huvudsakliga ämnesområdet. Dessutom ingår medicinsk vetenskap och beteendevetenskap. Även interprofessionell kompetens, genusmedvetenhet, internationella förhållanden och förbättringsarbete behandlas under utbildningen.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i alla kurser och sker i första hand i Östergötlands län. Du måste vara beredd på att resa till eller bo på annan ort än Linköping och stå för kostnader som det kan medföra. VFU kan genomföras i hemortens landsting om lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår sammanlagt cirka 120 dagars VFU.

Utbildnings- och programplan
Visa/dölj innehåll

Tidigarelagd ansökningsomgång
Visa/dölj innehåll

Tidigarelagd ansökningsomgång

Linköpings universitet har tidigarelagt ansökningsomgången för barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen. 
 
För att underlätta för de kliniska verksamheterna har vi tidigarelagt ansökningsomgången till programmen så att du som student snabbare ska kunna få besked om du blivit antagen. 
 
Precis som tidigare går programmen under ordinarie terminstider, men du måste ansöka senast den 16 mars, 2020.

Visa/dölj innehåll

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att tjänstledighet beviljas om du antas till programmet. 

Ladda ner blankett för tjänstledighet för studier
Visa/dölj innehåll

För programmets studenter
Visa/dölj innehåll