Utbildningen till barnmorska vid Medicinska fakulteten bygger på problembaserat lärande, hälsoperspektiv och helhetssyn. Det är en påbyggnadsutbildning efter sjuksköterskeexamen som ger dig professionell kompetens som barnmorska.

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

HT 2024 / Helfart / Jönköping

Barnmorskeprogrammet, 90 hp

HT 2024 / Helfart / Linköping

Barnmorskan arbetar för reproduktiv och sexuell hälsa under kvinnans hela livscykel. Det är ett självständigt arbete inom ett brett verksamhetsområde. Det innefattar områden som graviditet, barnafödande, preventivmedelsrådgivning, sex-och samlevnadsundervisning och gynekologisk hälso- och sjukvård. Kvinnan, barnet och familjen är i fokus för yrkesutövandet och arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och behandlande.

Barnmorska är ett legitimationsyrke där legitimationen är en garanti för lämplighet att utöva yrket och det ansvar som det medför.

Barnmorskeutbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är huvudområdet och dessutom ingår medicinsk vetenskap.

Det finns möjlighet att välja studiegrupp förlagd till studieorterna Linköping eller Jönköping. Moment som basgruppsträffar och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker på respektive studieort.  VFU utgör i stort hälften av utbildningen. Flera moment genomförs i Linköping då samtliga studenter möts på Campus US.

Utbildnings- och programplan

Varför bli barnmorska?

Gemma älskar att ta hand om den nyblivna familjen efter förlossningen

Efter att ha blivit inspirerad av barnmorskan under den egna graviditeten kände Gemma att det var barnmorska hon ville bli.

Tidigarelagd ansökningsomgång

Tidigarelagd ansökningsomgång

Ansökan - vidareutbildning för yrkesverksamma (VIFY)

Ansökningsperioden för programmen till barnmorska och specialistsjuksköterska är tidigare än för övriga program som startar på hösten. Det är för att underlätta för de kliniska verksamheterna och för att du som student ska få ditt antagningsbesked så tidigt som möjligt.

Programmen går under ordinarie terminstider, men du måste ansöka mellan 15 februari–15 mars via antagning.se.

Viktiga datum (antagning.se)

Terminstider vid Medicinska fakulteten

Söka tjänstledigt för studier

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att du får tjänstledigt om du blir antagen till programmet.

Blankett för att ansöka om tjänstledighet för studier (pdf)

Relaterat