Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård

60 hp

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot intensivvård vårdar svårt sjuka patienter, både före och efter operativa ingrepp, vid speciella undersökningar och behandlingar.

 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 hp

HT 2023 / Helfart / Linköping

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, 60 hp

HT 2023 / Helfart / Jönköping

Specialistsjuksköterskan inom intensivvård arbetar med att vårda patienter både före och efter operativa ingrepp, speciella undersökningar och behandlingar. De vårdar även patienter som varit utsatta för trauma, är svårt sjuka eller har smärta.

Utbildningen tillämpar problembaserat lärande, PBL. Förutom huvudämnet omvårdnadsvetenskap ingår medicinsk vetenskap. Även interprofessionell kompetens, genusmedvetenhet, internationella förhållanden och förbättringsarbete studeras. Stor vikt läggs vid verksamhetsförlagda studier och självstyrt lärande.

Under utbildningen får du möjlighet att träna akuta situationer tillsammans med andra yrkesgrupper.

Specialistsjuksköterskan med inriktning mot intensivvård arbetar framförallt på intensivvårdsavdelningar, men även på bland annat pre- och postoperativa avdelningar, avdelningar för smärtbehandling, akutmottagningar och övriga kliniker. Ambulanssjukvård, till land, sjöss och i luften, kan också vara aktuellt, liksom arbete på skade- och katastrofplatser.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, ingår i alla kurser och sker i första hand i Östergötlands län. VFU kan även genomföras i hemregion om en lämplig plats kan beredas där. I utbildningen ingår sammanlagt cirka 60 dagars VFU.

Utbildnings- och programplan

Söka tjänstledighet för utbildning

Söka tjänstledighet för utbildning

För att öka möjligheten att planera och bevilja tjänstledighet för studier behöver arbetsgivaren få information om dina önskemål så fort som möjligt. Om du informerar din chef redan i samband med att du söker en utbildning ökar möjligheterna att tjänstledighet beviljas om du antas till programmet.

Ladda ner blankett för tjänstledighet


Avancerad nivå vid Linköpings universitet