Lisa Hjelmfors, beteendevetare och doktorand vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV), mottog den 25 november 2016 Astrid Janzons stipendium på 70.000 SEK. 

Lisa Hjelmfors vid stipendieutdelningen / Lisa Hjelmfors when she received the scholarship
 
 
 
 
 
 
 
 
– Stipendiet innebär ett tacksamt bidrag till min forskarutbildning, säger Lisa.
 
Tillsammans med huvudhandledare professor Tiny Jaarsma, biträdande handledare professor Anna Strömberg, docent Maria Friedrichsen och professor Jan Mårtensson forskar Lisa om att förbättra kommunikation om hjärtsviktens prognos och livets slutskede. 
 
Så här löd motiveringen till stipendiet:
Personer med kronisk hjärtsjukdom utgör en av de största patientgrupperna i Sverige. Att ha en god kommunikativ förmåga är mycket centralt för sjuksköterskan och därmed inom huvudområdet omvårdnad. Den planerande studien har en tydlig intervention som genomförs i samverkan mellan patient, närstående och personal. Studien är väldesignad och problemområdet ligger väl i linje med Astrid Janzons önskan.

Kommunikation om hjärtsvikt och livets slutskede

Patienter med hjärtsvikt och deras närstående är oftast inte förberedda inför hjärtsviktens oförutsägbara förlopp vilket kan resultera i att patient och närstående upplever osäkerhet inför framtiden och har dålig livskvalitet i livets slutskede. 
 
 – För att försöka förbättra kommunikationen om prognos och livets slutskede mellan patient/närstående och hälso- och sjukvårdspersonal har vi därför designat en intervention som består av kommunikationsutbildning och en checklista, berättar Lisa.
 
– Vi använde oss av co-design och utvecklade interventionen tillsammans med de framtida användarna, alltså patienter, deras närstående och hälso- och sjukvårdspersonal. Nu avser vi att testa effekten av interventionen i en kontrollerad och randomiserad 2-gruppsintervention.

Kriterier för stipendiet

Forskarstuderande med koppling till Röda Korsets Högskola, Linköpings universitet eller Jönköping University kan söka Astrid Janzons stipendium. Forskningen ska bedrivas inom huvudområdet omvårdnad och den sökande ska befinna sig i början eller mitten av sin forskarutbildning. I år, 2016, var det särskilt meriterande att en interventionsstudie ingick i avhandlingsarbetet.
 
Beslutsgruppen utgjordes av:
Ann-Charlotte Egmar, Röda Korsets Högskola, Stockholm
Margareta Bachrach-Lindström, Linköpings universitet
Lennart Christensson, Jönköping University

 

Bild ovan: Lisa Hjelmfors i Jönköping den 25 november 2016 när hon tar emot stipendiet från Astrid Janzons stiftelse (Fotograf: Tiny Jaarsma)

Kontakt

Relaterat innehåll