Att prata om prognos

Läkare i samtal med patient / Conversation between a doctor and a patient

Detta relativt nya forskningsspår innefattar två huvudsakliga projekt och syftar till förbättrad kommunikation om hjärtsviktens utvecklingskurva, särskilt vad gäller livets slutskede eller palliativ vård.

Ett centralt spår inom denna forskning heter TALK-HF–utveckling och utvärdering av utbildningsprogram med syfte att minska kunskapsbrist, och kommunikation om palliativa vårdfrågor hos patienter med hjärtsvikt.

Undersökningens övergripande syfte är att förbättra vårdkvaliteten för patienter med hjärtsvikt, med fokus på kommunikationen mellan vårdgivare och patient för att förbättra deras livskvalitet och förhindra onödigt lidande och överflödig resursanvändning.

Data samlas in och publiceras för 136 hjärtsviktssköterskor och 611 patienter.

För närvarande håller data på att samlas in för fokusgrupper, och intervjuer med patienter och en kooperativ designmetod används för att ta fram en behandling. Framtida undersökningar kommer bland annat testa en behandling för förbättrad kommunikation. Undersökningen replikeras i Nederländerna, och data samlas också in i USA.

Andra aktiviteter inom samma forskningsspår innefattar samarbete med forskare på Umeå universitet inom Programmet för hjärtsvikt och palliativ vård (HOPE).

Finansiering

  • Hjärt-Lung Fonden
  • Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse
  • Fondkistan

Forskning

Publikationer

Omslag för publikation ''
Lisa Hjelmfors, Martje H. L. van der Wal, Maria Friedrichsen, Jan Martensson, Anna Strömberg, Tiny Jaarsma (2015)

Journal of Palliative Medicine , Vol.18 , s.865-871 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Lisa Hjelmfors, Anna Strömberg, Maria Friedrichsen, Jan Mårtensson, Tiny Jaarsma (2014)

European Journal of Cardiovascular Nursing , Vol.13 , s.152-161 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Anna Strömberg, Tiny Jaarsma (2008)

European Journal of Heart Failure , Vol.10 , s.608-613 Vidare till DOI

Kontakt

Relaterat innehåll