QoR-15 är ett instrument som används för att utvärdera och mäta patientens välbefinnande efter narkos och kirurgi. Genom en studie har vi validerat och implementerat QoR-15 så att det även kan användas i Sverige.

Att genomgå kirurgiska ingrepp är idag en vanlig behandlingsmetod och kan upplevas som relativt riskfritt bland medborgarna. Att återhämta sig efter kirurgi och narkos betyder att patienten skall återfå mental och fysisk funktionalitet, inte alltid förenligt med et lyckat kirurgiskt resultat.

QoR15, nu även i Sverige

Det finns ett behov av att i Sverige översätta och kulturellt anpassa samt validera standardiserade instrument för att mäta patientens välbefinnande efter narkos och kirurgi.

QoR15 är ett instrument som används för att utvärdera mäta patientens välbefinnande efter narkos och kirurgi. Det används i anglosaxiska länder.

Studien har haft som syfte att göra en validering för svenska förhållanden för att få ett standardiserat validerat svenskt frågeformulär.

Ökad förståelse för patienternas välbefinnande

Vår förhoppning är att när man använder det här validerade instrumentet för att mäta patienttillfredställelse så kommer det att leda till bättre insikt om patientengruppens fysiska och psykiska välbefinnande.

Resulten kan på sikt leda till ett bättre patientomhändertagande.

Studien har nu avslutats och QoR-15 implementeras nu som ett nationellt validerat instrument för mätning av återhämtning efter kirurgi.

Publikation

Omslag för publikation ''
S. Lyckner, I. -L. Boregard, E. -L. Zetterlund, Michelle Chew (2018)

Acta Anaesthesiologica Scandinavica , Vol.62 , s.893-902 Vidare till DOI

Forskargrupp

Relaterad forskning

Organisation