Tidig upptäckt av hjärtmuskelskador vid narkos och intensivvård (Anestesiforskning)

Förberedelser inför sövning av patient

Hur påverkas viktiga organ såsom hjärta, lungor och hjärna, vid anestesi, intensivvård och akutsjukvård? Hur påverkas livskvalitet och överlevnad?

Vår primära forskningslinje rör sig om hjärtat hos högriskpatienter under anestesi och intensivvård.

  • Hur påverkas hjärtat och vad är det kliniska utfallet hos patienter som får en hjärtskada under tiden på operation eller under intensivvård?
  • Kan hjärtskada upptäckas tidigare eller förebyggas?
  • Hur behandlar vi på bästa sätt när skadan har redan inträffat?

Planeringsmöte i forskargruppenPlaneringsmöte i forskargruppen Foto: Emma Busk Winquist

Forskningsprojekt

Forskargrupp

Relaterad forskning

Organisation