CKS seminarieserie våren 2018 gav perspektiv på integration och etablering. Hur kan kommunerna skapa förutsättningar för en framgångsrik integration?

Kvinna med huvudduk applåderar

Under åren 2014–2015 tog Sverige emot många asylsökande flyktingar och de som beviljas uppehållstillstånd skapar ett nytt liv i en ny miljö och i ett nytt land. Invandringen bidrar till att öka den ekonomiska tillväxten i Sverige och för vissa kommuner är den en hjälp för att mota ett vikande befolkningsunderlag. Det är viktigt både för de individer som kommer till Sverige och för samhället att en bra etablering och integration äger rum. 

Nu, ett par år efter den stora flyktingvågen, börjar många nyanlända invandrare avsluta eller lämna Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. I det skedet kommer många kommuner att behöva ta ett utökat ansvar för att fortsätta integrationsarbetet och det är den övergången vårens CKS-seminarier kommer att ge flera perspektiv på. Hur kan kommunen arbeta för att skapa förutsättningar för en framgångsrik integration? Vad behövs för att etablera sig i lokalsamhället? 

Seminarierna handlade om integration och etablering med olika perspektiv och exempel på hur man kan jobba lokalt för att skapa en framgångsrik integration.

Kontakt

Tidigare seminarieserier