Denna kurs vänder sig till sjuksköterskor som i sitt arbete vårdar äldre personer med psykisk ohälsa.

Äldre dam i samtal med sjuksköterska / Elderly lady talking to a nurseFoto: shapecharge
Det huvudsakliga innehållet i kursen handlar om att utveckla sin kompetens i att bemöta äldre personer med en psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa innefattar främst depression, ångest och psykoser och dessa tillstånd betraktas utifrån medicinsk vetenskap och omvårdnadsvetenskap. Fokus läggs även på etiska frågeställningar samt sjuksköterskerollen i samband med att vårda människor med psykisk ohälsa.

Kursen bedrivs utifrån ett Problembaserat Lärande (PBL) vilket innebär att studentens lärande är i fokus. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärandet. Kursen varvar föreläsningar med att studenterna arbetar i mindre grupper under handledning av lärare.

Dokument

Kursplan (kurskod: 8UG011)

Kontakt

Relaterat innehåll