01 november 2016

Alex Orrmalm Auran, doktorand på Tema Barn, skriver på en avhandling om babykultur. Vad är det?

Alex-Orrmalm-Auran, doktorand på Tema Barn 2016– Det är lätt att man främst tänker på teater, sagostunder och annat som riktar sig direkt till de allra yngsta. Men i min avhandling vill jag undersöka hur spädbarn själva skapar och använder kultur i sitt vardagsliv, och då kan det till exempel handla om saker de hittar i sina egna hem, som leksaker, böcker eller vuxenprylar som mobiler, eller någon hushållspryl de får fram från någon kökslåda. Men jag vill inte definiera för mycket vad som kan menas med babykultur eftersom det här är en central fråga för avhandlingen, så svaret får komma senare.

Vad är poängen med avhandlingen?
Bild på tre spädbarn, 2015: Foto: Eva BergstedtFoto: Eva Bergstedt– Jag vill undersöka vardagslivet för spädbarn. De möter många kulturella föremål, utifrån föräldrarnas definition av vad som är bra för dem. Vi lär ju barnen hur de ska använda sig av vissa kulturella föremål, som till exempel böcker för att stimulera läsutvecklingen eller leksaker som är bra för motoriken. Men när barnen får de här grejerna, vad gör de då med dem? Och vad händer i samspelet mellan barn och vuxen när barnen använder dem på ett annat sätt? Kan vi vuxna tänka annorlunda då? Kan de här små barnen på så vis eventuellt förändra meningen med ett kulturellt föremål?

Varför är det viktigt att studera det?
– Det finns forskning kring den organiserade babykulturen, som teater och sånt. Det vill säga sådan kultur som vuxna väljer att introducera. Men här vill jag bredda perspektivet och titta på inte bara sådant som vuxna introducerar utan också vad bäbisarna faktiskt är intresserade av, vad de tycker är kul och vad som drar till sig deras intresse.
– Det pratas mycket om kulturella aktiviteter för spädbarn. Och jag tror det finns en risk för att många föräldrar känner en stress, att de ska stimulera sina barn så mycket som möjligt. Så de aktiviteterna kan bli en stor del av vad det innebär att vara spädbarn idag och det påverkar isåfall både dem och föräldrarna. Babykultur ska ju vara till för de allra minsta, då är det viktigt att ta reda på hur de använder sig av den, inte bara forska på de vuxnas syn på den, utan verkligen förstå vad spädbarnen själva gör med den.

Och nu vill du ha kontakt med fler familjer?
– Ja. Jag behöver få kontakt med föräldrar som har spädbarn och följa dem i deras vardagsliv i några dagar. Det går bra med familjer över hela Sverige. De kan kontakta mig. alex.orrmalm.auran@liu.se

Kontakt