Bebisar och deras kulturella vardag

Vad är vardagskultur för de allra minsta? Jag utforskar hur bebisar själva använder sig av och engagerar sig i kultur i sin vardag och vad det innebär att prata om babykultur om vi utgår ifrån bebisars egna kulturella praktiker. 

I min forskning intresserar jag mig för bebisar mellan 0 och 1,5 år och hur de använder sig av och orienterar sig i relation till kulturella praktiker och föremål i deras vardag. Jag är intresserad av att undersöka hur kultur tar sig uttryck i bebisars liv genom att undersöka vad bebisarna själva gör med kultur. Intresset för kultur riktat till bebisar ute i samhället kan man se inte minst i alla de aktiviteter som erbjuds föräldrar med bebisar åtminstone i större städer i Sverige. Med allt från högst organiserade aktiviteter så som babyteater och babydans till något mindre organiserade aktiviteter som utklädningslördagar och rim och ramsor på biblioteket – och inte minst allt det där mer eller mindre oplanerade som händer hemma bland pekböcker, Ipads och fingerramsor. Bebisar är idag i allra högsta grad involverade i användandet och konsumtionen av kultur i alla möjlig former.   

Varför är det viktigt att forska om bebisars vardagskultur?

Forskning om bebisar har framförallt bedrivits utifrån psykologiska, medicinska och utbildningsvetenskapliga perspektiv och därför behövs det mer forskning om bebisar även från kulturvetenskapliga perspektiv. Forskning om bebisars vardagsliv kan dessutom bidra med en förståelse för bebisarnas egna engagemang och användande av kultur i en bredare bemärkelse än att enbart titta på kulturella föremål eller aktiviteter som är riktade till dem. 

Bebisars deltagande i forskning

I min forskning vill jag även ställa viktiga frågor om rörande hur barn inkluderas i forskning vad det innebär att tala om barns röst, barns deltagande och barns perspektiv. Hur kan man tala om dessa begrepp när man bedriver forskning med barn som ännu inte pratar? Hur kan man inkludera bebisar i forskningen fast man inte kan kommunicera verbalt med dem? 

Visuell etnografisk forskning

Jag bedriver visuell etnografisk forskning och är intresserad av frågor som rör hur vi kan utveckla metoder för att tillvarata barns engagemang i forskning även innan de börjar prata. 

 

PublikationerVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll

CV Visa/dölj innehåll

CV i korthet

 • 2014
  Forskarutbildning Tema Barn, Linköpings universitet
 • 2013
  Forskningsassistent i projektet ”Frysta tillgångar: En intersektionell studie av genus, äggbanker och reproduktivt åldrande”, Södertörns Högskola
 • 2013
  Masterutbildning i Genusvetenskap, Södertörns Högskola
 • 2011
  Kandidatutbildning i Genusvetenskap, Södertörns Högskola
 

Forskningsintressen

 • Spädbarns vardagsliv
 • Spädbarns kulturella praktiker
 • Kultur och normalitet ur ett spädbarnperspektiv
 • Familj, familjebildning och reproduktiva teknologier
 • Etnografiska metoder

 

Publikationer

Orrmalm Auran, Alex (2019) "Culture by babies: Imagining everyday material culture through babies’ engagements with socks". Sage Journals. 

Orrmalm Auran, Alex (2013) ”Från pre-human till post-human: Embryots reproduktiva status i skärningspunkten mellan stat och medicin”, Masteruppsats i Genusvetenskap, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande. 

 

HandledareVisa/dölj innehåll

Om avdelningenVisa/dölj innehåll