Bebisar och deras kulturella vardag

Med ett särskilt fokus på dom allra yngsta barnen fokuserar min forskning på frågor som rör materialitet och kultur i barns vardagsliv. En viktig fråga för mig är hur vi kan arbeta med, och tänka kring, barns delaktighet på olika sätt.

Bebisar, vardagsliv och materialitet

I min forskning intresserar jag mig för bebisars vardagsliv och samspel med materiella saker och miljö. Med bebisars praktiker i centrum utforskar jag hur vi kan förstå materiell kultur, plats och mobilitet i deras, och deras familjers, vardagsliv samt hur barns deltagande och perspektiv kan förstås i forskning med dom yngsta barnen.

Jag är även intresserad av hur de teoretiska och metodologiska frågor som aktualiseras i forskning med bebisar kan bidra till barnforskningen, och vår förståelse av barn och barndom, i bredare bemärkelse. Hur kan vi göra barn delaktiga i forskning på olika sätt utifrån barns olika förutsättningar och sätt att samspela i forskningsprocessen? Hur kan vi tänka kring barns delaktighet i världen vi lever i genom ett fokus på kroppsliga praktiker bortom det verbala?

Nätverk för forskning om bebisar

Inom ramarna för mitt intresse för dom yngsta barnen driver jag ett internationellt nätverk som samlar forskare engagerade i samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning om bebisar. Nätverket har ett nuvarande fokus på frågor som rör dom yngsta barnen och Covid-19 pandemin med ambitionen att i framtiden ha ett bredare fokus på frågor som rör dom yngsta barnen inom barn och barndomsforskning.

Barn, visualitet och kulturarv

Jag intresserar mig även för frågor som rör barns visuella skapande och kulturarv. I projektet Barns kulturarv – arkivets visuella röster forskar jag om barns skapande av teckningar med fokus på barn som kulturarvsgörare och barns rätt till kultur. En viktig del av projektet är att arbeta med, och utveckla, metoder för att bevara barns egna kulturarv.

Etnografisk och visuell metod

I min forskning arbetar jag med etnografiska och visuella metoder som till exempel videoetnografi och analys av visuellt material. Jag är intresserad av metodologiska frågor rörande hur icke-verbala, och mer-än-verbala, aspekter av barns liv och praktiker kan tas tillvara på och inkluderas i forskning med barn. Teoretiskt arbetar jag med teorier i skärningspunkten mellan barn- och barndomsstudier, barngeografin och det bredare spektrumet av nya materialitetsteorier.

Forskningsprojekt och nätverkVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

2019

Matsteruppsats

Orrmalm Auran, Alex (2013) ”Från pre-human till post-human: Embryots reproduktiva status i skärningspunkten mellan stat och medicin”, Masteruppsats i Genusvetenskap, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande. 

 

NyheterVisa/dölj innehåll

CV Visa/dölj innehåll

CV i korthet

 • 2021
  Postdoktor, Tema Barn, Linköpings universitet
 • 2014
  Forskarutbildning Tema Barn, Linköpings universitet
 • 2013
  Forskningsassistent i projektet ”Frysta tillgångar: En intersektionell studie av genus, äggbanker och reproduktivt åldrande”, Södertörns Högskola
 • 2013
  Masterutbildning i Genusvetenskap, Södertörns Högskola
 • 2011
  Kandidatutbildning i Genusvetenskap, Södertörns Högskola
 

 

OrganisationVisa/dölj innehåll