Inom detta projekt har vi utvecklat kolumngenereringsmetoder för en typ av schemaläggning inom telekommunikation (uplink scheduling in SC-FDMA) och för att lösa transportproblem med både fixa och rörliga kostnader. Vi har också arbetat med att utveckla en meta-heuristisk sökmetod för kolumnorienterade modeller. Metoden är av large neighbourhood search typ och reparationssteget utgörs av kolumngenerering.

Arbetet har resulterat i Yixin Zhaos avhandling: On the Intergration of Heuristics with Column-Oriented Models for Discrete Optimization.

Organisation

Detta var ett projekt inom Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik. Följande personer var involverade: doktorand Yixin Zhao (disputerade 2016), Torbjörn Larsson (huvudhandledare) och Elina Rönnberg (biträdande handledare). Telekommunikationsdelen av projektet har skett i samarbete med Di Yuan, Kommunikations- och transportsystem, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet.

 

Publikationer

Kontakter

Medarbetare

Relaterad forskning