Beslutsstöd för schemaläggning: modeller, metoder och validering

Inom detta projekt har vi utvecklat kolumngenereringsmetoder för en typ av schemaläggning inom telekommunikation (uplink scheduling in SC-FDMA) och för att lösa transportproblem med både fixa och rörliga kostnader. Vi har också arbetat med att utveckla en meta-heuristisk sökmetod för kolumnorienterade modeller. Metoden är av large neighbourhood search typ och reparationssteget utgörs av kolumngenerering.

Arbetet har resulterat i Yixin Zhaos avhandling: On the Intergration of Heuristics with Column-Oriented Models for Discrete Optimization.

Organisation

Detta har varit ett projekt inom Forskarskolan i tvärvetenskaplig matematik. Följande personer var involverade: Yixin Zhao, doktorand, professor Torbjörn Larsson (huvudhandledare), universitetslektor Elina Rönnberg (biträdande handledare). Samtliga hemmahörande vid avdelningen för Tillämpad matematik (TIMA), Matematiska institutionen (MAI), Linköpings universitet. Telekommunikationsdelen av projektet har skett i samarbete med professor Di Yuan, Kommunikations- och transportsystem, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet.

PublikationerVisa/dölj innehåll

KontakterVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

Relaterad forskningVisa/dölj innehåll