Specialsamlingar

Universitetsbibliotekets specialsamlingar omfattar bland annat Ejnar Fors Bergströms Färösamling, DDR-Kulturcentrums bibliotek, Fröbelinstitutets bibliotek, Akademiledamoten Elias Wesséns språkvetenskapliga samling och fransk- och tyskspråkig skönlitteratur som tillhört Sven Stolpe.

En rad specialsamlingar har kommit till Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) som inköp, donationer eller via deposition. Huvuddelen av dem står uppställda bland bibliotekets övriga bestånd, men några är placerade för sig.

Här följer översiktliga beskrivningar av de olika specialsamlingarna, var de är placerade och vilka sökmöjligheter som finns för respektive samling. Huvuddelen av böckerna i specialsamlingarna finns sökbara i bibliotekets lokala katalog via UniSearch och i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

UniSearch

LIBRIS

Bibliotekets specialsamlingarVisa/dölj innehåll

AIAA papers och conference proceedings

Samlingen, en donation från Saab, innehåller papers och conference proceedings från  American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) och täcker åren 1982–2002. Pärmar med innehållsförteckningar över materialet finns i anslutning till samlingen, som förvaras i magasinet Bokladan. Mer om Bokladan

 

DDR-Kulturcentrums bibliotek

DDR-Kulturcentrum – det forna Östtysklands kulturinstitut i Stockholm – var verksamt mellan 1967 och 1990. Vid nedläggningen i samband med den tyska återföreningen inköptes DDR-Kulturcentrums bibliotek av LiUB och fick namnet ”DDR-samlingen”. Samlingen omfattar bland annat tyskspråkig skönlitteratur, böcker om samhällslivet i Östtyskland, politiska skrifter och historiska verk.

DDR-samlingen är placerad i ett slutet magasin i Studenthuset på Campus Valla, och kan studeras där på plats efter tidsbokning i Vallabibliotekets informationsdisk, telefon: 013-28 19 10. Böckerna är tillgängliga som hemlån och kan sökas i en tillhörande kortkatalog som finns inskannad och tillgänglig på webben: 
Sök i DDR-samlingen
Mer om DDR-Kulturcentrum och dess bibliotek

 

Europeiskt dokumentationscentrum

LiUB har status som Europeiskt dokumentationscentrum (EDC), vilket innebär att biblioteket erbjuder information och resurser om EU:s officiella utgivning. Mer om Europeiskt dokumentationscentrum-EDC

 

EMIR-samlingen

Biblioteket upplåter plats för EMIR-samlingen, en donation till Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid LiU som innehåller läspedagogiskt material. Böckerna är tillgängliga för hemlån och står uppställda bland LiUB:s egna samlingar. EMIR-samlingen är sökbar via den lokala katalogen och LIBRIS.

 

Fröbelinstitutets bibliotek

År 1904 startade Maria Moberg (1877–1948) Sveriges första folkkindergarten, vilket blev startskottet till förskollärarutbildningen i Norrköping. Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782–1852) utgjorde inspirationskälla och den utbildning till folkkindergartenledarinna som etablerats av Moberg fick sedermera stöd av en förening som 1909 antog namnet Fröbelinstitutet. Verksamheten övergick i kommunal regi 1949.

En samling om cirka 1000 titlar som tillhört Fröbelinstitutets bibliotek och som omfattar litteratur inom förskolepedagogik, barnuppfostran, psykologi och religion samt barnböcker finns idag på Campus Norrköpings bibliotek. Katalogiserade titlar är sökbara via den lokala katalogen och LIBRIS.
Mer om Fröbelinstitutets bibliotek

 

Färösamlingen

Ejnar Fors Bergström (1893–1976) var en journalist och redaktör med ett stort intresse för nordiska frågor och Färöarna i synnerhet. Vid Bergströms död donerades dennes böcker på det färöiska språket och titlar som skildrar landets kultur, natur och historia till LiUB. Färösamlingen, som återfinns i ett slutet magasin på Vallabiblioteket, är katalogiserad och sökbar via den lokala katalogen och LIBRIS. Mer om Färösamlingen

 

Läromedelssamlingen

Samlingen innehåller läromedel för alla stadier från förskoleklass till gymnasienivå. Läromedelssamlingen är sökbar i bibliotekets lokala katalog via UniSearch och i LIBRIS. Huvuddelen av böckerna står uppställda i en separat samling i Vallabibliotekets bokmagasin (plan 1 i Studenthuset) och är organiserade efter skolämne (exempelvis historia) och studienivå (exempelvis högstadiet). Samlingen omfattar även en särskild avdelning med äldre läromedel inom olika skolämnen.

På Campus Norrköpings bibliotek finns en mindre samling med läromedel för stadierna förskoleklass till mellanstadium.

 

MRL Materialbibliotek

MRL (Material Realisation Lab) är Linköpings universitets materialbibliotek. Den fysiska samlingen med materialprover är belägen i A-huset på Campus Valla och är sökbar via LiU E-Press webbplats: 
Material Realisation Laboratory.

 

Nordens folkliga akademis bibliotek

Nordens folkliga akademi (NFA) lades ner enligt ett beslut från Nordiska ministerrådet och samarbetsministrarna i oktober 2003. NFA:s bibliotek donerades till Linköpings universitet i juni 2004 efter att Avdelningen för vuxenutbildning och folkbildning och universitetsbiblioteket vid LiU uttryckt intresse. Folkbildningslitteraturen och den pedagogiska litteraturen utgör en tredjedel av samlingen, som även innehåller tidskrifter. NFA-samlingen står uppställd bland LiUB:s egna samlingar och är sökbar via den lokala katalogen och LIBRIS.

 

Peter Hellqvists samling

Litteratur om huvudsakligen möbelsnickeri som hantverk, möbelformgivning och materialet trä. Omfattar även verk om den japanska möbelsnickeritraditionen. Samlingen har tillhört möbelsnickaren Peter Hellqvist, som är tidigare elev vid dåvarande Carl Malmstens Verkstadsskola, numera Malmstens Linköpings universitet. Peter Hellqvists samling, som består av 257 titlar, återfinns på Byggmästare John Mattsons bibliotek, Campus Lidingö, och står uppställd bland bibliotekets övriga bestånd. Mer om Byggmästare John Mattsons bibliotek

 

Rolf Riklunds samling

En samling med böcker om modern fysik som är donerad av fysikern och LiU-professorn Rolf Riklund (1945–2008). För de titlar som katalogiserats har ett särskilt exlibris tagits fram.

 

Stenslandsamlingen

Litteratur inom vuxenpedagogik. Donationen är sökbar via den lokala katalogen och LIBRIS.

 

Stolpesamlingen

Fransk- och tyskspråkig skönlitteratur och en mindre del litteraturvetenskap från framför allt första delen av 1900-talet. Samlingen, som har tillhört författaren och filosofie doktorn Sven Stolpe (1905–1996), köptes in av Institutionen för språk och kultur vid LiU och donerades till biblioteket. Böckerna stämplas "Stolpe-samlingen". Huvuddelen av de skönlitterära böckerna står uppställda bland tysk- och franskspråkig skönlitteratur på Vallabiblioteket och den övriga samlingen bland bibliotekets facklitteratur. Några titlar återfinns i ett slutet magasin. Stolpesamlingen är sökbar via den lokala katalogen och LIBRIS.
Mer om Stolpesamlingen

 

Wessénsamlingen

Litteratur inom språkvetenskap. Samlingen har tillhört språkforskaren och ledamoten av Svenska Akademien Elias Wessén (1889–1981), instiftare av Svenska språknämnden och författare till en rad språkvetenskapliga verk, såsom Våra ord, deras uttal och ursprung och Isländsk grammatik. Wessénsamlingen är placerad i ett slutet magasin i Studenthuset på Campus Valla. Huvuddelen är katalogiserad i den lokala katalogen och i LIBRIS, och kan beställas via UniSearch.
Mer om Wessénsamlingen

Sök i specialsamlingarnaVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se