Specialsamlingar

Universitetsbibliotekets specialsamlingar omfattar bland annat Ejnar Fors Bergströms Färösamling, DDR-Kulturcentrums bibliotek och Fröbelinstitutets bibliotek. På biblioteket finns även Akademiledamoten Elias Wesséns språkvetenskapliga samling och fransk- och tyskspråkig skönlitteratur som tillhört Sven Stolpe.

En rad specialsamlingar har kommit till Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) som inköp, donationer eller via deposition. Huvuddelen av dem står uppställda bland bibliotekets övriga bestånd, men några är placerade för sig.

Här följer översiktliga beskrivningar av de olika specialsamlingarna, var de är placerade och vilka sökmöjligheter som finns för respektive samling. Huvuddelen av böckerna i specialsamlingarna finns sökbara i bibliotekets lokala katalog via UniSearch och i den nationella bibliotekskatalogen Libris.

UniSearch

Libris

Universitetsbibliotekets specialsamlingar Visa/dölj innehåll

AIAA papers och conference proceedings

DDR-Kulturcentrums bibliotek

Europeiskt dokumentationscentrum

EMIR-samlingen

Fröbelinstitutets bibliotek

Färösamlingen

Läromedelssamlingen

MRL Materialbibliotek

Nordens folkliga akademis bibliotek

Peter Hellqvists samling

Rolf Riklunds samling

Stenslandsamlingen

Stolpesamlingen

Wessénsamlingen

Här kan du läsa om de olika specialsamlingarna vid Linköpings universitetsbibliotek.

I vissa fall står de enskilda specialsamlingarna uppställda för sig, i andra fall ingår de i bibliotekets huvudsamling.

Vilka möjligheter som finns att låna hem material varierar från samling till samling. Har du frågor är du välkommen att höra av dig till: 

biblioteket@liu.se

Sök i specialsamlingarna Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll

Sidansvarig: Linköpings universitetsbibliotek, biblioteket@liu.se