Meröppet innebär att studenter och anställda som har ett LiU-kort kan använda bibliotekets lokaler även när biblioteket är obemannat. Här kan du läsa om hur LiU-studenter och anställda har tillgång till Campus Norrköpings bibliotek, Medicinska biblioteket och Vallabiblioteket utanför ordinarie öppettider.

Så fungerar det

För att komma in i biblioteket under meröppet drar du ditt LiU-kort och slår din pinkod i kortläsaren vid entrén. 

Dra alltid ditt kort när du går in i biblioteket under meröppet. Släpp inte in någon annan, oavsett om personen har ett eget LiU-kort eller inte.

Läs om tiderna för meröppet och hur det fungerar på de olika biblioteken nedan.

Campus Norrköpings bibliotek

Vilka har tillgång?

På Campus Norrköpings bibliotek (CNB) har alla LiU-studenter och anställda med ett giltigt LiU-kort med pinkod tillgång till bibliotekets lokaler under meröppet.

Tider

Tiderna för meröppet på CNB är alla vardagar och helger under terminstid från klockan 07.00 och efter att biblioteket stänger fram till klockan 22.00.

Hitta hit

Campus Norrköpings bibliotek finns i Kåkenhus vid Campus Norrköping.

Mer om Campus Norrköpings bibliotek

Medicinska biblioteket

Vilka har tillgång?

För att ha tillgång till Medicinska biblioteket (MB) under meröppet måste du ha ett giltigt LiU-kort med pinkod och vara student vid Medicinska fakulteten eller vara registrerad på en kurs som går på Campus US.

Som LiU-anställd ska du ha din arbetsplats helt eller delvis vid Campus US och ha ett giltigt LiU-kort med pinkod.

Tider

Tiderna för meröppet på MB är alla vardagar och helger under terminstid från klockan 08.00 och efter att biblioteket stänger fram till klockan 21.00.

Hitta hit

Medicinska biblioteket är beläget på Campus US vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det enklaste sättet att hitta hit är via ingång 65.

Mer om Medicinska biblioteket

Vallabiblioteket

Vilka har tillgång?

Alla LiU-studenter och anställda med ett giltigt LiU-kort med pinkod har tillgång till Studenthusets läsplatser, studentdatorer och kopiatorer/skrivare på plan 2–6 utanför Vallabibliotekets öppettider. Därutöver har man tillgång till skönlitteratur på plan 3–6 samt tidskrifter och dagstidningar på plan 3.

Tider

Studenthuset är öppet för LiU-studenter och anställda klockan 05.00–23.00, vardagar och helger.

Hitta hit

Vallabiblioteket har sina lokaler i Studenthuset vid Campus Valla i Linköping. 

Mer om Vallabiblioteket

Ordningsregler

Ordinarie ordnings- och trivselregler gäller förstås även under meröppet men med några tillägg.

  • Tillgången är individuell. Det är inte tillåtet att låta någon annan gå in med ens kort. Var och en drar sitt kort i läsaren.
  • Böcker lånas och lämnas i maskinerna.
  • Ljudnivåerna i bibliotekets olika zoner ska respekteras.
  • Grupprum kan användas men är inte bokningsbara.
  • Mer exakt vad som gäller på respektive bibliotek anslås där.

Relaterat innehåll