CARER medverkar på Brandkonferensen den 16-18 maj i Linköping med seminariemedverkan och forskningsdialoger i BRANDs nystartade forskarkiosk.

Brandkonferensen arrangeras varje år av Föreningen Sveriges Brandbefäl (SBB) och Brandskyddsföreningen. Den vänder sig till anställda och förtroendevalda i kommuner som är verksamma inom området skydd mot olyckor. CARER medverkar med seminarier och forskningsdialoger i BRANDs nystartade forskarkiosk. Forskningskiosken är en plats där du kan träffa forskare på plats för att ställa frågor, ge och få tips eller kanske prata samforskning. Forskningskiosken är öppen under hela konferensen och är gratis. I kiosken finns också forskare som vill se sina resultat komma till nytta eller doktorander som söker praktikorganisationer.

- Idén kommer från CARER. Vi märker ju hur viktig kontakten och samtalet är för att forskningen ska nå fram och göra skillnad och så mycket forskning inom mängder av områden behövs för ett säkrare och tryggare samhälle! Hur ska vi t.ex. bedöma effektiv räddning? Hur ska utrymningsvänliga hus byggas och hur tänker en person som försvinner? Detta är frågor som behöver svar, berättar Rebecca Stenberg, universitetslektor och styrelseledamot i CARER.

CARERs seminariemedverkan

CARER bidrar med seminariesamverkan på två punkter i programmet och kommer även bemanna forskningskiosken.

16 maj 13.15 - Frivilliga och semiprofessionella som första insatsperson – hur funkar det?

Vad säger forskningen och hur ser det ut i praktiken? Vad är erfarenheterna? Framgångsfaktorerna? Fallgroparna? CARER redovisar resultat från att antal olika projekt, bland annat kring frivilliga i Förstärkt Medmänniska i Medelpad, väktare som semi-professionella och räddningstjänstens dagtidspersonal som förstainsatspersoner. Vi får också lyssna till erfarenheter från arbetet med Civil Insats Person (CIP) i Västra Sörmlands Räddningstjänst. Rebecca Stenberg, Elina Ramsell, Tobias Andersson Granberg från CARER, Linköpings universitet och Per Gustafsson, Västra Sörmlands Räddningstjänst.

16 maj 15.30 - Forskning och Innovation – hur svårt kan de va ́?

Thomas Gell, Brandskyddsföreningen/Brandforsk och Bodil Lundberg, MSB funderar om hur forskning och innovation hänger ihop - tillsammans med: Karin Lintrup, IDEON, Marcus Runefors, LTH, och Sofie Pilemalm, CARER/LiU.

Tid och plats

Konferensen äger rum på Konsert & Kongress Linköping, Konsistoriegatan 7 i Linköping den 16–18 maj 2017.

Läs mer om några av forskarna på plats

CARER