Biogasbranschen måste sluta huka och räta på ryggen. Möjligheterna är större än på länge. Det säger Mats Eklund, professor och föreståndare för BRC, Biogas research center.

Mats Eklund, professor och föreståndare på BRC- Biogasbranschen har alla möjligheter att utvecklas vidare, säger Mats Eklund. Foto: Mikael SönnePartnerdagar

Mats Eklund inledde de partnerdagar som BRC arrangerade tillsammans med företag och andra aktörer 17-18 maj. Under rubriken ”Om jag var i biogasbranschen skulle jag. . .” pekade Eklund på det starka tryck som finns från samhällets sida att få bort de fossila bränslena och minska koldioxidutsläppen.

Samtidigt handlar diskussionen för närvarande mer om el och andra lösningar än om just biogas.

- Jag tycker företagen skulle ta vara på det momentum som finns för en genomgripande strukturomvandling, säger Mats Eklund. Det finns inte heller någon motsättning mellan biogas och el. Tvärtom, varför inte liera sig med dem som har mest skjuts i debatten och försöka få till olika former av samverkan?

Flera faktorer talar för att biogasen i Sverige kan stå inför nästa stora språng i utvecklingen. Dels har Scania beslutat satsa på flytande biogas i sina tunga fordon, dels har regeringen beslutat anslå pengar för så kallade permanenta världsutställningar av transportsystem som drivs med förnyelsebara bränslen. Ett sådant kunskapskluster kan bli Kalmar län och de satsningar på biogas som görs där.

Nya branscher

Dessutom håller biogasen på att sprida sig till helt nya och spännande branscher, med nya användningsområden. Tre exempel är designföretaget Marimekko, krogkoncernen Svenska brasserier och livsmedelsföretaget Oatly, som alla använder biogas på olika sätt. Inget ont om bussar och lastbilar, men miljöbränslen är mycket mer än så.

- Det finns faktiskt massor av roligt att lyfta fram i omvärlden. Det ger en intressant möjlighet att associera sig med sammanhang som uppfattas som attraktiva, säger Mats Eklund.

- Normalt är den här branschen, om jag ska vara ärlig, inte precis full av fantastiska ambassadörer. Jag tycker att man skulle räta på ryggen och våga vara lite mer offensiv.

Vid partnerdagarna, som hölls på Linköpings konsert och kongress, deltog ett 60-tal forskare och representanter för de företag som ingår i nätverket.

Urban Wästljung, senior advisor ScaniaUrban Wästljung berättade om Scanias arbete för att minska utsläppen av växthusgaser. Foto: Mikael Sönne

Scanias utsläpp

Urban Wästljung, senior advisor på Scania, var inbjuden för att berätta om lastbilskoncernens arbete för att minska koldioxidutsläppen och göra fordonen mer miljövänliga. Scania satsar brett - både på olika biobränslen som etanol, HVO och biogas och el- och hybriddrift.

Målet är att utsläppen i princip ska vara nere på noll 2050 och därför i stort sett måste halveras varje decennium fram till dess.

- Ska vi klara det måste vi använda biodrivmedel, och inte ett utan flera olika. Därför är det trist att se det motstånd som finns på många håll, inte minst inom EU, i dag, säger Wästljung.

Jämfört med övriga Europa använder Sverige redan i dag mycket förnyelsebara drivmedel, ungefär 20 procent räknat över hela transportsektorn. Samtidigt måste mer göras.

Ny etapp

- Vi kan använda mycket mer biogas än i dag. Vi kan också använda mycket mer etanol. Forskning är bra, men vi måste också rulla ut den teknik som redan finns. Det går inte heller att förlita sig bara på HVO (syntetisk diesel), även om det hittills blivit jättestort, säger Urban Wästljung.

Den nuvarande etappen av BRC, etapp 2, går ut under senhösten. Just nu pågår arbetet med förslag till programskrivning för en tredje etapp. I den föreslås sju olika forskningsområden, från effektivare rötningsprocesser till internationalisering av svenska biogaslösningar. Mer resurser föreslås också för att kommunicera forskningsresultaten.

- Vi producerar massor av kunskap. Nu måste vi bli bättre på att föra ut den också, säger Mats Eklund.

Kontakt

Relaterad verksamhet