Fältet ”frivilliga” består av en mängd olika verksamheter som på många sätt är väsensskilda med tanke på målgrupper, medlemmar, inriktning, kunskaper och etableringsgrad.

När systematisk samverkan och utbyte mellan myndigheter/offentliga verksamheter och frivilliga verksamheter planeras är kunskapen om förutsättningarna viktig. Exempelvis är vissa verksamheter mycket väletablerade, man har fastställda internutbildningar och övar insats regelbundet och har god kunskap om hur räddningssystemet fungerar, men det kan finnas svårigheter med att nå fram med information eller rekrytering till vissa grupper i samhället. Andra frivilligverksamheter är inriktade mot att främja villkoren för en specifik grupp eller verksamhet och finns långt bort från räddning och respons, men har förmågan att nå grupper i samhället andra har svårt att nå ut till.

En beskrivning av frivilligfältets mångfald från spontanfrivilliga till etablerade frivilligorganisationer med avseende på aspekter av betydelse för förmåga och användbarhet för säkerhet/trygghet/räddning är därför viktig. I projektet sker fördjupning mot två perspektiv: den frivilligas drivkrafter och upplevelse samt räddningssystemets behov för vardagshändelser och krisberedskap. Projektet består av tre steg:

1. Kartläggning av fältet frivilliga utifrån perspektivet räddning och respons

2. Frivilligheten inifrån vid räddning och respons

3. Produktion av metodik, checklistor och utbildning för utveckling av samverkan med frivilliga i räddning och respons


Nyheter