21 november 2022

Intresset att samverka med frivilliga ökar hos blåljusaktörerna. Det finns också ett ökande intresse från medborgare att bidra för trygghet, räddning och säkerhet.

People in the dark.

Det frivilliga fältets geografi - en forskningsöversikt över det frivilliga fältets förutsättningar för samverkan inom räddning och respons är titeln på en rapport som är skriven av Rebecca Stenberg, som forskar vid forskningscentrum CARER (LiU:s Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem). 

Rapporten visar att det finns ett ökande intresse från blåljusaktörer som kommunal räddningstjänst och statlig sjö- och flygräddning samt polisen och, att samverka med frivilliga. Det finns också ett ökande intresse från medborgare att bidra för trygghet, räddning och säkerhet. 

Som blåljusaktörer räknas exempelvis kommunal räddningstjänst och statlig sjö- och flygräddning samt polisen. Fältet ”frivilliga verksamheter” består av en mängd olika verksamheter som på många sätt är väsensskilda, med mycket olika målgrupper, medlemmar, inriktning, kunskaper och etableringsgrad.

Viktigt med kunskap om frivilligverksamhetens förutsättningar

För att kunna planera systematisk samverkan och utbyte mellan myndigheter/offentliga verksamheter och frivilliga är det viktigt att ha kunskap om frivilligverksamhetens förutsättningar.

Slutsatsen i rapporten är att den frivilliga verksamhetens karaktär och särart avgör var och hur verksamheten kan bidra i en mångfald av olika möjligheter från grannsamverkan till första respons eller organisering av beredskap. Möjligheterna till samverkan med frivilliga avgörs snarare av räddningssystemets förmåga att kanalisera, hantera och ta vara på mångfalden.

Kontakt

CARER

Senaste nytt från LiU

Per Frankelius och Karolina Muhrman på en åker framför en jordbruksmaskin.

Nationellt kunskapsnav för jordbrukets digitalisering hamnar på LiU

Jordbruksverket utser Linköpings universitet att ansvara för ett nytt nationellt kunskapsnav för digitalisering inom jordbruket. Projektet sträcker sig över 3 år och har en budget på 20 miljoner kronor.

LiU-professor bidrar till en ny ISO-standard i världen

Det finns hundratals definitioner av cirkulär ekonomi i världen, vilket skapar förvirring. LiU-forskning med professor Mattias Lindahl i spetsen, har bidragit till att en ny ISO-standard kan råda bot på detta.

Specialistkompetens med nytt masterprogram i socialt arbete

Med start hösten 2024 finns ett nytt masterprogram i socialt arbete på Campus Norrköping. Här förbereds studenter för att kunna arbeta med övergripande utvecklings- och förändringsprocesser och kvalificerade utredningar inom socialt arbete.