Årets samverkansdag går av stapeln på eftermiddagen den
6 november på Campus Valla. Temat för samverkansdagen är "Teknikutveckling i människans tjänst - möjligheter för vård och omsorg".

En Pixabaybild på en gammal dam som håller i en Iphone,

I takt med att Sveriges befolkning blir allt äldre blir det viktigare att samhället lever upp till de behov som kommer att riktas mot bland annat äldrevården i framtiden. Med ett större utbud av E-hälsotjänster och en ökad digitalisering inom äldreomsorgen blir frågor om etik, kvalitet och samspelet mellan människa och teknik högst angelägna att diskutera. Under samverkansdagen ger våra föreläsare olika perspektiv och infallsvinklar på detta högaktuella ämne.

Tid och plats: Onsdag den 6 november kl. 12.00-16.00, Hus Key, Campus Valla. Vi bjuder på lunch kl. 12.00 för de som vill, programmet startar kl. 13.00. 

Varmt välkommen!

Anmälan till årets samverkansdag stängde den 27 oktober. 

 

PROGRAM

Annika Krutzén, kommunalråd Linköpings kommun och Jan Axelsson, samverkansdirektör på Linköpings universitet hälsar välkomna.

Digitala kommunikationsstöd för personer med demens

Christina Samuelsson, biträdande professor i logopedi vid Linköpings universitet

Christina Samuelsson är forskare inom logopedi och har i många år studerat interaktion med personer som har kommunikativa funktionsnedsättningar. Hennes forskning inom programmet CEDER (Center for dementia research) handlar om personer med demens. Christina kommer att prata om det EU-finansierade projektet IN LIFE, INdependent LIving For the Elderly. Inom ramen för detta projekt har två appar för kommunikationsstöd utvecklats till stöd för samtal med personer med demens. Resultaten är övervägande positiva: personer med demens och personal tycker om att använda apparna och det har haft positiva effekter på hälsa och välmående för personer med demens.

Reell digital interaktion inom omsorg - hur verksamheten kan använda digital teknik för att skapa mervärde nytta och delaktighet

Kerstin Agnvik, specialistundersköterska på Kompetenscenter för en god demensomsorg, Leanlink, Linköpings kommun
Joakim Jederström, IKT-inspiratör, Leanlink, Linköpings kommun

Kerstin Agnvik arbetar som specialistundersköterska på Kompetenscenter för en god demensomsorg. Joakim Jederström jobbar med pedagogik och utveckling för brukare och medarbetare och deras rätt till meningsfullhet i livet via välfärdsteknik.

Kerstins och Joakims presentation handlar om införandet av surfplattor för att kunna ge möjlighet för människor med demens att bli personliga i sina berättelser, bland annat genom att använda speciella appar. Syftet är att med hjälp av personliga bilder, filmer och musik skapa möjligheter till en meningsfull vardag och stimulerande samtal för personer med demenssjukdom.

Behov relaterade till välfärdsteknik i svensk hemtjänst i ordinärt boende

Lisa Widerberg, masterstudent i kognitionsvetenskap vid Linköpings universitet

Lisa Widerberg skrev sin kandidatuppsats på Kognitionsvetenskapliga programmet om IT och äldreomsorg. Lisas uppsats tar sin utgångspunkt i behov inom hemtjänst. Med detta som bakgrund undersöker uppsatsen hur välfärdsteknologi kan utvecklas med hänsyn till dessa behov.

Dagen avslutas av Brita Hermelin, professor vid Centrum för kommunstrategiska studier och Lise-Lotte W Järvinen, utvecklingsstrateg i Linköpings kommun.

Program samverkansdagen 6  november 2019 (pdf)

Program för samverkansdag mellan LiU och Linköpings kommun

 

 

Logotyper för Linköpings universitet, East Sweden och Linköpings kommun.

Varje år arrangeras en samverkansdag mellan Linköpings kommun och Linköpings universitet genom Centrum för kommunstrategiska studier (CKS). 
Samverkansdagen är också en del av East Sweden Innovation Week: en vecka fylld av inspiration, innovation och nätverkande i Östergötland. 

Kontakt

Nyhetsartiklar om tidigare samverkansdagar