brihe18

Brita Hermelin

Professor

Jag är professor i kulturgeografi och forskar om lokal och regional utveckling och strategisk planering. Strukturomvandlingsfrågor är återkommande teman i projekten, framförallt sett ur ojämn regional 
utveckling och sysselsättningsperspektiv.

Pågående forskning

Nyligen publicerade arbeten och pågående forskning är centrerad kring tre olika områden:

ORCID 0000-0003-2404-0624

1. Hållbar utveckling genom lokal och regional strategisk planering

Ett specifikt tema inom detta område berör mobilitet och persontransporter.

2. Samverkan mellan näringslivet och offentliga aktörer för lokal och regional utveckling

Ett specifikt tema inom detta område berör samverkan för gymnasieskolans yrkesutbildning inom teknikområdet.

3. Ekonomisk omvandling och ojämn regional utveckling

Ett specifikt tema inom detta område berör utveckling i mellanstora städer.

Publikationer i DiVA

Böcker
Visa/dölj innehåll

Globala flöden och lokala praktiker - policymobilitet i tid och rum (2018)

Om regionaliseringen i Sverige och EU:s territoriella agenda för tillväxt på svenskt territorium skriver Brita Hermelin i Ymer 2018, årsboken för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Temat för boken är policymobilitet och Brita Hermelin diskuterar i sitt kapitel hur regioner i Sverige skapats efter att EU inför policyer för regionalisering.

Till förlagets hemsida

Samhällsplaneringens teori och praktik (2019)

I den här läroboken bidrar Brita Hermelin med två kapitel: ”Tyngdpunktsförskjutningar mellan kommunala planeringsområden” och ”Flernivåstyrning om omfördelning av planeringsansvar”. Boken vänder sig till  utbildningar inom samhällsplanering och beskriver områden med hög relevans för hållbar samhällsplanering.

Till förlagets hemsida

Uppdrag och nätverk
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

  • Fil. Dr i Kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, 1997.
  • Docent i Geografi särskilt kulturgeografi vid Kulturgeografiska institution, Stockholms universitet, 2004.
  • Professor Geografi särskilt kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, 2011.
  • Professor i Kulturgeografi, Centrum för kommunstrategiska studier, från 2012.
 

Nätverk 

Medlem i The green economies network. Nätverkets medlemmar är från olika länder i Europa. 

Medlem i Regional Studies Association.

 

Uppdrag

Omslag till geografiska annaler - series B

  • En av två huvudredaktörer för Geografiska Annaler, Series B, Human Geography (Taylor and Francis).
  • Medlem i redaktionsrådet för The Service Industries Journal (Taylor and Francis).

Video
Visa/dölj innehåll

Ostlänken och hållbar regional utveckling

Vad kan de regionala aktörerna i Östergötland och Sörmland lära av tidigare satsningar på höghastighetsjärnvägar i Europa? Inför byggandet av Ostlänken har forskarna Brita Hermelin, professor i kulturgeografi och Sara Gustafsson, biträdande professor i miljömanagement, gjort en kunskapsöversikt av forskning och lärdomar från liknande projekt. 
I den här filmen presenterar de huvuddragen i rapporten och de fem viktigaste lärdomarna att ta med sig in i Ostlänken-arbetet.

Nyhetsartiklar
Visa/dölj innehåll

Mitt kunskapsfält
Visa/dölj innehåll