Pågående forskning

Min forskning om governance, samverkan och strategisk planering fördjupar följande teman:
• Kommunernas strategiska näringslivsarbete
• Governance, samverkan och partnerskap för yrkesutbildning
• Samverkan mellan regioner och kommuner för kollektivtrafik
• Utveckling av lokalsamhället genom samverkan
• Agenda 2030 och kommunernas arbete för hållbar utveckling

Publikationer i urval sedan 2017

2021

 • Hermelin, B. and Persson, B. (2021) Regional governance in second-tier city-regions in Sweden: a multi-scalar approach to institutional change. Regional studies. https://doi.org/10.1080/00343404.2021.1896693
 • Hermelin, B. and Gustafsson, S. (2021) Strategic Planning for High-speed Rail Investments - A Comparative Study of Four Intermediate Stations in Sweden. Planning practice & research, https://doi.org/10.1080/02697459.2021.1886401

2020

 • Persson, B., Hermelin, B.  (2020) Decentralised cooperation between industries and local governments in a statist skill-formation system: an analysis of industrial schools in Sweden. Journal of Vocational Education & Training, DOI: 10.1080/13636820.2020.1829007
 • Hermelin, B., Jonsson, R. (2020) Governance of Waterfront regeneration projects: Experiences from two second-tier cities in Sweden. International Journal of Urban and Regional Research, DOI:10.1111/1468-2427.12966

2019

 • Gustafsson, S., Hermelin, B. & Smas, L. (2019) Integrating environmental sustainability into strategic spatial planning: the importance of management, Journal of Environmental Planning and Management, 62:8, 1321-1338.

 • Hermelin, B. (2019, kommande) Knowledge Economy. In: Kobayashi, A. (ed.)  International Encyclopedia of Human Geography. Elsevier 
 • Magnusson, D. & Hermelin, B. (2019): ICT development from the perspective of connectivity and inclusion – the operation of a local digital agenda in Sweden, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, DOI: 10.1080/00291951.2019.1596153
 • Hermelin, B. och Persson, B. (2019) Teknikcollege utmaningar för kommunerna, Kommunal ekonomi, nr. 2, 2019, s. 36
 • Isaksen, A., Hermelin, B., Knutsen H. M. (2019) Labour Markets and the Geography of Firm Learning (Doctoral Thesis Review ), Norsk Geografisk Tidsskrift. 

2018

 • Hermelin, B. (2018) Regionalisering i Sverige – EU:s territoriella agenda för tillväxt på svenskt territorium. I: Andersson, I. (red.) Globala flöden och lokala praktiker – policymobilitet i tid och rum. Stockholm: Ymer, årgång 138.

2017

Publikationer i DiVA

BöckerVisa/dölj innehåll

Globala flöden och lokala praktiker - policymobilitet i tid och rum (2018)

Om regionaliseringen i Sverige och EU:s territoriella agenda för tillväxt på svenskt territorium skriver Brita Hermelin i Ymer 2018, årsboken för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Temat för boken är policymobilitet och Brita Hermelin diskuterar i sitt kapitel hur regioner i Sverige skapats efter att EU inför policyer för regionalisering.

Till förlagets hemsida

Samhällsplaneringens teori och praktik (2019)

I den här läroboken bidrar Brita Hermelin med två kapitel: ”Tyngdpunktsförskjutningar mellan kommunala planeringsområden” och ”Flernivåstyrning om omfördelning av planeringsansvar”. Boken vänder sig till  utbildningar inom samhällsplanering och beskriver områden med hög relevans för hållbar samhällsplanering.

Till förlagets hemsida

Uppdrag och nätverkVisa/dölj innehåll

Akademisk examen

 • Fil. Dr i Kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, 1997.
 • Docent i Geografi särskilt kulturgeografi vid Kulturgeografiska institution, Stockholms universitet, 2004.
 • Professor Geografi särskilt kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, 2011.
 • Professor i Kulturgeografi, Centrum för kommunstrategiska studier, från 2012.
 

Nätverk 

Medlem i The green economies network. Nätverkets medlemmar är från olika länder i Europa. 

Medlem i Regional Studies Association.

 

Uppdrag

Omslag till geografiska annaler - series B

 • En av två huvudredaktörer för Geografiska Annaler, Series B, Human Geography (Taylor and Francis).

NyhetsartiklarVisa/dölj innehåll

Mitt forskningsfältVisa/dölj innehåll