Fotografi av Brita Hermelin

Brita Hermelin

Professor

Jag är professor i kulturgeografi. Min forskning handlar om governance, samverkan och strategisk planering för lokal och regional utveckling, tillväxt och omställning.

Pågående forskning

Min forskning om governance, samverkan och strategisk planering fördjupar följande teman:

• Kommunernas strategiska näringslivsarbete
• Governance, samverkan och partnerskap för yrkesutbildning
• Samverkan mellan regioner och kommuner för kollektivtrafik
• Utveckling av lokalsamhället genom samverkan
• Agenda 2030 och kommunernas arbete för hållbar utveckling

Publikationer i urval

2024

2023

 • Hermelin, B.  and Ström, P.  (2023) Services and Environment (Greening). In: Gallouj, F. et al.  (Eds.) Elgar encyclopedia of services.

2022

 • Dahlström, Margareta & Brita Hermelin (2022) Smart specialisering som modell för regionalt utvecklingsarbete – regionalt ledarskap och nya former för samverkan i Grundel, I. (red.) Regioner och regional utveckling i en föränderlig tid, Ymer 142, Stockholm: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi, 121-143.

2021

2020

 • Persson, B., Hermelin, B.  (2020) Decentralised cooperation between industries and local governments in a statist skill-formation system: an analysis of industrial schools in Sweden. Journal of Vocational Education & Training, DOI: 10.1080/13636820.2020.1829007
 • Hermelin, B., Jonsson, R. (2020) Governance of Waterfront regeneration projects: Experiences from two second-tier cities in Sweden. International Journal of Urban and Regional Research, DOI:10.1111/1468-2427.12966

2019

 • Gustafsson, S., Hermelin, B. & Smas, L. (2019) Integrating environmental sustainability into strategic spatial planning: the importance of management, Journal of Environmental Planning and Management, 62:8, 1321-1338.

 • Hermelin, B. (2019, kommande) Knowledge Economy. In: Kobayashi, A. (ed.)  International Encyclopedia of Human Geography. Elsevier 
 • Magnusson, D. & Hermelin, B. (2019): ICT development from the perspective of connectivity and inclusion – the operation of a local digital agenda in Sweden, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, DOI: 10.1080/00291951.2019.1596153
 • Isaksen, A., Hermelin, B., Knutsen H. M. (2019) Labour Markets and the Geography of Firm Learning (Doctoral Thesis Review ), Norsk Geografisk Tidsskrift. 

2018

2017

Böcker

Globala flöden och lokala praktiker - policymobilitet i tid och rum (2018)

Om regionaliseringen i Sverige och EU:s territoriella agenda för tillväxt på svenskt territorium skriver Brita Hermelin i Ymer 2018, årsboken för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Temat för boken är policymobilitet och Brita Hermelin diskuterar i sitt kapitel hur regioner i Sverige skapats efter att EU inför policyer för regionalisering.

Till förlagets hemsida

Samhällsplaneringens teori och praktik (2019)

I den här läroboken bidrar Brita Hermelin med två kapitel: ”Tyngdpunktsförskjutningar mellan kommunala planeringsområden” och ”Flernivåstyrning om omfördelning av planeringsansvar”. Boken vänder sig till  utbildningar inom samhällsplanering och beskriver områden med hög relevans för hållbar samhällsplanering.

Till förlagets hemsida

Examen och nätverk

Akademisk examen

 • Fil. Dr i Kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, 1997.
 • Docent i Geografi särskilt kulturgeografi vid Kulturgeografiska institution, Stockholms universitet, 2004.
 • Professor Geografi särskilt kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, 2011.
 • Professor i Kulturgeografi, Centrum för kommunstrategiska studier, från 2012.
 

Nätverk 

Medlem i The green economies network. Nätverkets medlemmar är från olika länder i Europa. 

Medlem i Regional Studies Association.

 

 

Nyhetsartiklar

bild på ett snötäckt landskap och en brun stuga

Ny bok om samhällsplanering för landsbygdsutveckling

Det finns en bild av landsbygden som en homogen, idyllisk plats som samtidigt är lite omodern och inte förändringsbenägen. Med boken ”Hållbar samhällsplanering för landsbygden” vill forskare bidra till att sprida en mer nyanserad bild av landsbygden.

Att äga framtiden - kommunernas utmaningar diskuteras i boken

30 författare skriver om de avgörande förändringar kommunerna står inför i boken som ges ut av Centrum för kommunstrategiska studier.

Stadsvy över Skellefteå i skymningen

Följeforskning kring regionala flaggskeppsprojekt i Skellefteå

Brita Hermelin från Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, deltar som följeforskare i ett förstudieprojekt kring möjliggörandet av regionala flaggskepp.  Utgångspunkten är etableringen av Northvolts batterifabrik i Skellefteå.

Mitt forskningsfält