Pågående forskning


Min forskning om strategisk planering och regional utveckling fördjupar följande teman:
 • Hållbar utveckling (nätverk och policys för omställning)
 • Kommunerna och regionernas näringslivsarbete (strategisk planering för tillväxt)
 • Yrkesutbildning inom teknik (gymnasieskolan och andra utbildningsarrangörer)
 • Infrastrukturutveckling (bredband till landsbygden och höghastighetsjärnväg)

Publikationer i urval sedan 2017

2019

 • Hermelin, B. (2019, kommande) Knowledge Economy. In: Kobayashi, A. (ed.)  International Encyclopedia of Human Geography. Elsevier 
 • Magnusson, D. & Hermelin, B. (2019): ICT development from the perspective of connectivity and inclusion – the operation of a local digital agenda in Sweden, Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, DOI: 10.1080/00291951.2019.1596153
 • Hermelin, B. och Persson, B. (2019) Teknikcollege utmaningar för kommunerna, Kommunal ekonomi, nr. 2, 2019, s. 36
 • Isaksen, A., Hermelin, B., Knutsen H. M. (2019) Labour Markets and the Geography of Firm Learning (Doctoral Thesis Review ), Norsk Geografisk Tidsskrift. 

2018

 • Hermelin, B. (2018) Regionalisering i Sverige – EU:s territoriella agenda för tillväxt på svenskt territorium. I: Andersson, I. (red.) Globala flöden och lokala praktiker – policymobilitet i tid och rum. Stockholm: Ymer, årgång 138.

2017

Publikationer i DiVA

Böcker
Visa/dölj innehåll

Globala flöden och lokala praktiker - policymobilitet i tid och rum (2018)

Om regionaliseringen i Sverige och EU:s territoriella agenda för tillväxt på svenskt territorium skriver Brita Hermelin i Ymer 2018, årsboken för Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi. Temat för boken är policymobilitet och Brita Hermelin diskuterar i sitt kapitel hur regioner i Sverige skapats efter att EU inför policyer för regionalisering.

Till förlagets hemsida

Samhällsplaneringens teori och praktik (2019)

I den här läroboken bidrar Brita Hermelin med två kapitel: ”Tyngdpunktsförskjutningar mellan kommunala planeringsområden” och ”Flernivåstyrning om omfördelning av planeringsansvar”. Boken vänder sig till  utbildningar inom samhällsplanering och beskriver områden med hög relevans för hållbar samhällsplanering.

Till förlagets hemsida

Uppdrag och nätverk
Visa/dölj innehåll

Akademisk examen

 • Fil. Dr i Kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, 1997.
 • Docent i Geografi särskilt kulturgeografi vid Kulturgeografiska institution, Stockholms universitet, 2004.
 • Professor Geografi särskilt kulturgeografi vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, 2011.
 • Professor i Kulturgeografi, Centrum för kommunstrategiska studier, från 2012.
 

Nätverk 

Medlem i The green economies network. Nätverkets medlemmar är från olika länder i Europa. 

Medlem i Regional Studies Association.

 

Uppdrag

Omslag till geografiska annaler - series B

 • En av två huvudredaktörer för Geografiska Annaler, Series B, Human Geography (Taylor and Francis).

Nyhetsartiklar
Visa/dölj innehåll

Mitt forskningsfält
Visa/dölj innehåll