CKS uppsatstävling stängd - rekordmånga bidrag

Sista datum för att skicka in bidrag till 2019 års tävling har passerat och vi tackar alla som skickat in sina bidrag - i år var det hela 47 bidraag! CKS styrelse fattar beslut i uppsatstävlingen under hösten.

Plugg. Bild av studentfotograf vid KOM. Om användning i tryckt material över 3 000 ex ska 500 kr betalas till fotografen. Kontakta Kommunikations- och marknadsavdelningen.Tävla med din uppsats! Det vinnande bidraget i CKS uppsatstävling föräras med 20 000 kronor.
Foto Cecilia Olsson

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) bjuder varje år in till en uppsatstävling där det vinnande bidraget koras till Årets kommunuppsats vid Linköpings universitet. 

CKS stödjer kommunstrategisk forskning som kommer till nytta i kommunerna och vi vill därför också uppmuntra studenter vid Linköpings universitet till att skriva kommunrelevanta uppsatser. Tävlingen har pågått i många år, och det finns en stor ämnesbredd i de bidrag som vunnit. 

Tävlingsregler

  • Deltagare i uppsatstävlingen ska studera vid Linköpings universitet.
  • Uppsatsämnet ska vara kommunrelevant, det vill säga behandla en frågeställning som är viktig för kommunerna och deras utveckling.
  • För att kunna delta i tävlingen ska du eller ni skrivit en godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats eller examensarbete vid någon institution vid LiU det innevarande läsåret.
  • Skicka in din/er uppsats tillsammans med uppgifter om namn, adress, telefonnummer samt ett utdrag ur Ladok där det framgår att uppsatsen blivit godkänd. Skriv även en redogörelse (max en A4-sida) där du/ni motiverar varför uppsatsen är kommunrelevant.
  • Tävlingsbidraget skickas med e-post till christine.erlandsson@liu.se 
  • CKS styrelse fattar beslut i uppsatstävlingen under hösten.
  • Den vinnande uppsatsen publiceras i CKS rapportserie.

Prissumma

Den totala prissumman uppgår till 20 000 kronor.

Sista dag för tävlan 

Sista dag för att skicka in tävlingsbidrag var fredagen den 28 juni 2019. 

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Vinnare 2018
Visa/dölj innehåll

Två glada kvinnor med blommor och diplom.
Malin Tisell och Stina Juhlin vann priset Årets kommunuppsats 2018 vid Linköpings universitet. De mottog diplom och prissumman på 20 000 kronor vid CKS kommundag. Anna Valentinsson/Linköpings un

Digitala verktyg ämne för 2018 års vinnaruppsats

Malin Tisell och Stina Juhlin vann uppsatstävlingen 2018 och priset Årets kommunuppsats  vid Linköpings universitet. Malin och Stina skrev uppsatsen "Som komplement - men aldrig för att ersätta: En kvalitativ studie om socialisekreterares syn på kommunikation med klienter via digitala verktyg" som en del av studierna vid socionomprogrammet vid LiU.

Tidigare vinnare av CKS Uppsatstävling
Visa/dölj innehåll