CKS uppsatstävling 2020 

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) bjuder varje år in till en uppsatstävling där det vinnande bidraget koras till Årets kommunuppsats vid Linköpings universitet. Nu är det dags för 2020 års tävling. 

Plugg. Bild av studentfotograf vid KOM. Om användning i tryckt material över 3 000 ex ska 500 kr betalas till fotografen. Kontakta Kommunikations- och marknadsavdelningen.Tävla med din uppsats! Det vinnande bidraget i CKS uppsatstävling föräras med 20 000 kronor.
Foto Cecilia Olsson

CKS stödjer kommunstrategisk forskning som kommer till nytta i kommunerna och vi vill därför också uppmuntra studenter vid Linköpings universitet till att skriva kommunrelevanta uppsatser. Tävlingen har pågått i många år, och det finns en stor ämnesbredd i de bidrag som vunnit. 

Tävlingsregler

  • Deltagare i uppsatstävlingen ska studera vid Linköpings universitet.
  • Uppsatsämnet ska vara kommunrelevant, det vill säga behandla en frågeställning som är viktig för kommunerna och deras utveckling.
  • För att kunna delta i tävlingen ska du eller ni skrivit en godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats eller examensarbete vid någon institution vid LiU det innevarande läsåret.
  • Skicka in din/er uppsats tillsammans med uppgifter om namn, adress, telefonnummer samt ett utdrag ur Ladok där det framgår att uppsatsen blivit godkänd. Skriv även en redogörelse (max en A4-sida) där du/ni motiverar varför uppsatsen är kommunrelevant.
  • Tävlingsbidraget skickas med e-post till christine.erlandsson@liu.se 
  • CKS styrelse fattar beslut i uppsatstävlingen under hösten.
  • Den vinnande uppsatsen publiceras i CKS rapportserie.

Prissumma

Den totala prissumman uppgår till 20 000 kronor.

Sista dag för tävlan 

Sista dag för att skicka in tävlingsbidrag är torsdag den 2 juli 2020. 

Kontakt
Visa/dölj innehåll

Vinnare 2019
Visa/dölj innehåll

Ina Jansson och Joel Runesson, vinnare i CKS årliga uppsatstävling 2019 med sitt examensarbete ”Kommunala markanvisningars betydelse för hållbar stadsplanering- en studie om kommuners klimatarbete i markanvisningstävlingar och effekterna av lagändringen om kommunala särkrav”. Ina och Joel studerar på civilingenjörsprogrammet Energi, miljö, management. Marie-Louise Elebring

Civilingenjörsstudenter skrev bästa kommunuppsatsen

2019 års kommunuppsats undersöker hur kommuner kan arbeta med hållbarhet i markanvisningar för att bidra till att uppnå kommunala klimatmål. De kommuner som undersöks i uppsatsen är Linköping, Norrköping, Växjö och Västerås.

Motiveringen till vinsten är att uppsatsen i hög grad är kommunstrategiskt relevant uppsats. Frågan om hållbar stadsplanering uppfattades av juryn som högst relevant och angelägen för kommunernas strategiska arbete med samhällsutveckling och planering.

Vinnare av CKS uppsatstävling 2012-2019
Visa/dölj innehåll