Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) bjuder varje år in till en uppsatstävling där det vinnande bidraget koras till Årets kommunuppsats vid Linköpings universitet.

Plugg. Bild av studentfotograf vid KOM. Om användning i tryckt material över 3 000 ex ska 500 kr betalas till fotografen. Kontakta Kommunikations- och marknadsavdelningen.Tävla med din uppsats! Det vinnande bidraget i CKS uppsatstävling föräras med 20 000 kronor.
Foto Cecilia Olsson

CKS stödjer kommunstrategisk forskning som kommer till nytta i kommuner och regioner. Vi vill därför uppmuntra studenter vid Linköpings universitet till att skriva uppsatser som kommer till nytta i en kommunal och regional kontext. Tävlingen har pågått i många år, och det finns en stor ämnesbredd i de bidrag som vunnit.

Tävlingsregler

  • Deltagare i uppsatstävlingen ska studera vid Linköpings universitet.
  • Uppsatsämnet ska behandla en frågeställning som är viktig för kommuner och/eller regioner och deras utveckling.
  • För att kunna delta i tävlingen ska du eller ni skrivit en godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats eller examensarbete vid någon institution vid LiU det innevarande läsåret.
  • Skicka in din/er uppsats tillsammans med uppgifter om namn, adress, telefonnummer samt ett utdrag ur Ladok där det framgår att uppsatsen blivit godkänd. Skriv även en redogörelse (max en A4-sida) där du/ni motiverar varför uppsatsen är kommunrelevant.
  • Tävlingsbidraget skickas med e-post till: christine.erlandsson@liu.se
  • CKS styrelse fattar beslut i uppsatstävlingen under hösten.
  • Den vinnande uppsatsen publiceras i CKS rapportserie.

Prissumma

Den totala prissumman uppgår till 20 000 kronor.

Utlysning och vinnare

47 bidrag kom in till 2023 års uppsatstävling som stängde den 30 juni.Felicia Andreassen, masterstudent i statsvetenskap med inriktning på offentlig förvaltning, vann årets tävling med sin uppsats "Demokrati i gråzonen? En demokratiteoretisk värdering av överenskommelsen mellan staten och SKR om förlossningsvård och kvinnors hälsa 2023".

Kontakt

Tidigare vinnare av CKS uppsatstävling