CKS Uppsatstävling

Årets uppsatstävling är avslutad. Juryns arbete har tagit vid: att läsa alla inkomna bidrag för att utse en vinnare.

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) bjuder varje år in till en uppsatstävling där det vinnande bidraget koras till ”årets kommunuppsats” vid Linköpings universitet.

CKS stödjer kommunstrategisk forskning till nytta i kommunerna och vi vill därför också uppmuntra studenter vid Linköpings universitet till att skriva kommunrelevanta uppsatser. Tävlingen har pågått i många år, och det finns en stor ämnesbredd i de bidrag som vunnit. 

Tävlingsregler

Deltagare i uppsatstävlingen ska studera vid Linköpings universitet.

Uppsatsämnet ska vara kommunrelevant, det vill säga behandla en frågeställning som är viktig för kommunerna och deras utveckling.

För att kunna delta i tävlingen ska du eller ni skrivit en godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats eller examensarbete vid någon institution vid LiU under läsåret HT2016/VT2017.

Vi vill ha din eller er uppsats tillsammans med uppgifter om namn, adress, telefonnummer samt ett utdrag ur Ladok där det framgår att uppsatsen blivit godkänd. Skriv även en redogörelse (max en A4-sida) där du/ni motiverar varför uppsatsen är kommunrelevant.

CKS styrelse fattar beslut i uppsatstävlingen under hösten 2017.

Den vinnande uppsatsen ges också ut i CKS rapportserie.

Prissumma

Den totala prissumman uppgår till 20 000 kronor.

Sista tävlingsdag

Datumet för att delta i tävlingen i år har passerat, håll utkik efter en ny inbjudan under våren 2018. 

Mejla bidraget till christine.erlandsson@liu.se

Studenter pluggar i biblioteket

Kontakt

Tidigare vinnare av CKS Uppsatstävling

Lean i äldreomsorg – en cylinderformad kloss i ett fyrkantigt hål?: En fallstudie om huruvida lean är en passande modell för svensk kommunal äldreomsorg

Författare: Julia Carlsson, Jennifer Mattsson

Publ 2016
Typ Studentuppsats (Examensarbete)
Till publikationen

Avknoppningar av kommunala verksamheter - i behov av nya regler?

Författare: Gvidas Cerneckis, Björn Thuresson

Publ 2015
Typ Studentuppsats (Examensarbete)
Till publikationen

Det allmännas skadeståndsansvar vid underlåtenhet: En studie av Landskrona-domens effekter

Författare: Victor Nilsson

Publ 2014
Typ Rapport
Till publikationen

Måluppfyllelse i välfärden: Tillämpning av intern kontroll i kommunal verksamhet

Författare: Jessica Jönsson, Tilda Lindell

Publ 2013
Typ Rapport
Till publikationen

Tjänsteupphandling i offentlig verksamhet: En studie av kravspecifikationens roll

Författare: Sofia Siverbo, Hanna Augustsson

Publ 2012
Typ Studentuppsats (Examensarbete)
Till publikationen