Tävla med din uppsats - vinn 20 000 kronor!

Pluggar du vid LiU? Har du skrivit en uppsats i en fråga som är viktig för kommunerna och deras utveckling? Då kan du vara med och tävla!

En tjej och en kille pluggar vid datornTävla med din uppsats! Det vinnande bidraget i CKS uppsatstävling föräras med 20 000 koronor. Foto: Cecilia Olsson

 

Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) bjuder varje år in till en uppsatstävling där det vinnande bidraget koras till Årets kommunuppsats vid Linköpings universitet.

CKS stödjer kommunstrategisk forskning som kommer till nytta i kommunerna och vi vill därför också uppmuntra studenter vid Linköpings universitet till att skriva kommunrelevanta uppsatser. Tävlingen har pågått i många år, och det finns en stor ämnesbredd i de bidrag som vunnit. 

Tävlingsregler

  • Deltagare i uppsatstävlingen ska studera vid Linköpings universitet.
  • Uppsatsämnet ska vara kommunrelevant, det vill säga behandla en frågeställning som är viktig för kommunerna och deras utveckling.
  • För att kunna delta i tävlingen ska du eller ni skrivit en godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats eller examensarbete vid någon institution vid LiU det innevarande läsåret.
  • Vi vill ha din eller er uppsats tillsammans med uppgifter om namn, adress, telefonnummer samt ett utdrag ur Ladok där det framgår att uppsatsen blivit godkänd. Skriv även en redogörelse (max en A4-sida) där du/ni motiverar varför uppsatsen är kommunrelevant.
  • CKS styrelse fattar beslut i uppsatstävlingen under hösten.
  • Den vinnande uppsatsen ges också ut i CKS rapportserie.

Prissumma

Den totala prissumman uppgår till 20 000 kronor.

Årets tävling avslutad

Sista dag för att skicka in tävlingsbidrag var fredagen den 29 juni 2018, så tävlingen är nu avslutad. Vinnaren kommer att utses av CKS styrelse under hösten.

Vi kommer att utlysa en ny tävlingsomgång under våren 2019, så håll utkik efter mer information då.

Kontakt

Läs om 2017 års vinnande bidrag

Tidigare vinnare av CKS Uppsatstävling

Gymnasieskolan i samverkan: mellankommunal samverkan och dess effekter i den lilla kommunen

Författare: Ann Jansson

Publ 2017
Typ Rapport
Till publikationen

Lean i äldreomsorg – en cylinderformad kloss i ett fyrkantigt hål?: En fallstudie om huruvida lean är en passande modell för svensk kommunal äldreomsorg

Författare: Julia Carlsson, Jennifer Mattsson

Publ 2016
Typ Studentuppsats (Examensarbete)
Till publikationen

Avknoppningar av kommunala verksamheter - i behov av nya regler?

Författare: Gvidas Cerneckis, Björn Thuresson

Publ 2015
Typ Studentuppsats (Examensarbete)
Till publikationen

Det allmännas skadeståndsansvar vid underlåtenhet: En studie av Landskrona-domens effekter

Författare: Victor Nilsson

Publ 2014
Typ Rapport
Till publikationen

Måluppfyllelse i välfärden: Tillämpning av intern kontroll i kommunal verksamhet

Författare: Jessica Jönsson, Tilda Lindell

Publ 2013
Typ Rapport
Till publikationen

Tjänsteupphandling i offentlig verksamhet: En studie av kravspecifikationens roll

Författare: Sofia Siverbo, Hanna Augustsson

Publ 2012
Typ Studentuppsats (Examensarbete)
Till publikationen