Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) bjuder varje år in till en uppsatstävling där det vinnande bidraget koras till Årets kommunuppsats vid Linköpings universitet.

 

En bild på en dator, i hörnet syns armen på en kvinna som för anteckningar i ett block.
J Kelly Brito/Unsplash

CKS stödjer kommunstrategisk forskning som kommer till nytta i kommuner och regioner. Vi vill därför uppmuntra studenter vid Linköpings universitet till att skriva uppsatser som kommer till nytta i en kommunal och regional kontext. Tävlingen har pågått i många år, och det finns en stor ämnesbredd i de bidrag som vunnit.

Tävlingsregler

  • Deltagare i uppsatstävlingen ska studera vid Linköpings universitet.
  • Uppsatsämnet ska behandla en frågeställning som är viktig för kommuner och/eller regioner och deras utveckling.
  • För att kunna delta i tävlingen ska du eller ni skrivit en godkänd kandidat-, magister- eller masteruppsats eller examensarbete vid någon institution vid LiU det innevarande läsåret.
  • Skicka in din/er uppsats tillsammans med uppgifter om namn, adress, telefonnummer samt ett utdrag ur Ladok där det framgår att uppsatsen blivit godkänd. Skriv även en redogörelse (max en A4-sida) där du/ni motiverar varför uppsatsen är kommunrelevant.
  • Tävlingsbidraget skickas med e-post till: christine.erlandsson@liu.se
  • CKS styrelse fattar beslut i uppsatstävlingen under hösten.
  • Den vinnande uppsatsen publiceras i CKS rapportserie.

Utlysning och prissumma

2024 års uppsatstävling har öppnat. Skicka in ditt bidrag till christine.erlandsson@liu.se enligt instruktioner ovan senast den 30 juni 2024. Den totala prissumman uppgår till 20 000 kronor.

 

För mig var det viktigt att belysa det demokratiska perspektivet. Demokrati kan inte tas för givet utan måste hela tiden återerövras, annars finns det risk för att den offentliga maktutövningen kan gynna andra intressen än de allmänna.
Felicia Andreassen, vinnare av Årets kommunuppsats 2023

Kontakt

Tidigare vinnare av CKS uppsatstävling