Fotografi av Gissur Erlingsson

Gissur Erlingsson

Professor

Min forskning handlar om 1) de politiska partiernas arbete och de förtroendevaldas villkor, 2) riskerna för korruption i mogna välfärdsstater, samt 3) kommunal självstyrelse och hur kommunstrukturen bör organiseras för att möta framtidens utmaningar.

Att analysera den lokala politikens villkor

Den journalistiska bevakningen av kommunpolitiken beskrivs allt oftare som bristfällig. Medborgarnas kunskap om kommunpolitiken är i typfallet svagt, och dessutom misstror vi kommunala institutioner och politiker i större utsträckning än riksnivåns institutioner och politiker. Till detta ska läggas att studenters intresse för att arbeta i kommunsektorn efter examen ofta är måttligt.

Sammantaget gör dessa förhållanden det angeläget att uppmärksamma, folkbilda om, och kritiskt granska, den lokala politiken och dess förutsättningar. Till dags dato har jag huvudsakligen uppehållit mig vid frågor om hur maktförhållanden i kommunpolitiken ser ut, hur villkoren att uppbära ett politiskt uppdrag ter sig, hur granskning och ansvarsutkrävande fungerar och om riskerna för korruption och andra former maktmissbruk är små eller stora. Tillsammans med frågor om den lokala självstyrelsen, liksom om det finns en ”optimal” storlek på kommuner, ringar detta i allt väsentligt in mina övergripande forskningsintressen. Botanisera gärna i mina publikationer – flertalet av dem bör man kunna hitta i fulltext online via min sida på Researchgate eller genom Google Scholar.

Porträtt av man som lutar sig framåt mot ett räckeGissur Ó Erlingsson, biträdande professor vid Centrum för kommunstrategiska studier. Foto ANNA VALENTINSSON

Curriculum vitae

Publikationer i urval

Wallman Lundåsen, Susanne & Gissur Ó Erlingsson (2023). Perceived Fairness of Intra-municipal Cohesion Politics: Does Place of Residence Affect Party Preferences, Political Geography. Early view online.

Erlingsson, Gissur Ó, Richard Öhrvall & Susanne Wallman Lundåsen (2023). Geographical Tensions Within Municipalities? Evidence from Swedish Local Governments, Rural Sociology. Early view online.

Wittberg, Emanuel, Gissur Ó Erlingsson & Karl Wennberg (2023). Does Local Government Corruption Inhibit Entrepreneurship, Small Business Economics. Early view online.

Erlingsson, Gissur Ó (2022). A Stranger Thing? Sweden as the Upside Down of Multilevel Trust, Journal of Trust Research 11(1), 22–41.

Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson & Emanuel Wittberg (2021). What Happens When Municipalities Run Corporations: Evidence from 290 Swedish Municipalities, Local Government Studies 48(4), 704–727.

Erlingsson, Gissur Ó, Jörgen Ödalen & Erik Wångmar (2021). How Coerced Amalgamations Thwart the Values of Local Self-government, Urban Affairs Review 57(5), 1226–1251.

Erlingsson, Gissur Ó & Susanne Wallman Lundåsen (2021). When State-level Institutions Cannot Tell the Whole Story: An Inquiry into the Variations of Municipal Quality of Government, Governance – an International Journal of Policy Administrations and Institutions 34(1), 5–23.

Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Anders Gustafsson & Emanuel Wittberg (2019). Municipally Owned Enterprises as Danger Zones for Corruption? How Politician's Having Feet in Two Camps May Undermine Conditions for Accountability, Public Integrity 21(3), 320–352.

Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde & Richard Öhrvall (2016). Distrust in Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008, Government and Opposition, 51(4), 553–579.

Erlingsson, Gissur Ó, Jörgen Ödalen & Erik Wångmar (2015). Understanding Large-Scale Institutional Change: Social Conflicts and the Politics of Swedish Municipal Amalgamations 1952–1974, Scandinavian Journal of History 40(2), 195–214.


Böcker

Kommunala bolag

Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att kommuner bildar, äger och driver aktiebolag. Bolagsformen anses bland annat vara mer kostnadseffektiv jämfört med traditionell förvaltning. Kommunala bolag väcker emellertid en rad frågor om snedvriden konkurrens på marknader, om tillsättningen av bolagsstyrelser och om försvårat ansvarsutkrävande.  

Till förlagets hemsida

Kommunernas framtid - Konjunkturrådets rapport 2019

Många små och krympande kommuner får allt svårare att klara av sitt välfärdsuppdrag, konstaterar Gissur Ó Erlingsson tillsammans med de två andra forskare som skrev SNS Konjunkturrådsrapport 2019. De diskuterar reformer som kan underlätta för dessa kommuner att möta framtidens utmaningar, där ett alternativ kan vara att vissa uppgifter lyfts bort från kommuner med bristande kapacitet. De föreslår också att kommunerna får större frihet att ta ut avgifter inom förskola och äldreomsorg samt att staten minskar de riktade statsbidragen.

Till förlagets hemsida

A Clean House? Studies of Corruption in Sweden

Risken för korruption i Sverige är låg, men förekommer ändå. De senaste tio åren har en attitydförändring skett: problemet diskuterades mer i offentlig sektor och det har gjorts mer forskning. Om detta handlar boken ”A Clean House” skriven av Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Richard Öhrvall och Mats Sjölin som riktar sig till en internationell publik. 

Till förlagets hemsida

Politik och förvaltning i svenska kommuner

En prisbelönt lärobok och lättillgänglig introduktion till de svenska kommunerna av Gissur Ó Erlingsson och Johan Wänström. I boken beskrivs de formella juridiska ramarna för den kommunala verksamheten liksom kommunernas ekonomiska förutsättningar och hur det i praktiken går till när den lokala politikens formella spelregler ska omvandlas till politik i vardagen. Hur går de kommunala valen till? Hur kan lokala partier, tjänstemän samt medborgare påverka kommunala politiska beslut?

Till förlagets hemsida

 

 

Hur lätt är det att ställa våra kommunpolitiker till svars?

Väljarna har en central roll i ansvarsutkrävandet i det lokala politiska systemet. Genom sin röst i kommunfullmäktigevalet kan medborgaren antingen belöna eller ställa sittande politiker till svars.
Men hur väl fungerar ansvarsutkrävandet? Det är en av frågorna i SNS Konjunkturrådsrapport 2019 där Gissur Ó Erlingsson är en av författarna. Han menar att skilda valdagar skulle ge de lokala politiska frågorna ett exklusivt fokus och att det också skulle träna de politiska partierna i rollen som politikens huvudrollsinnehavare.

Borde vi ha färre kommuner och regioner i Sverige?

Gissur Erlingsson föreläser. Spelades in den 9 oktober 2018 vid Strimman, en föreläsningsserie vid Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

I media

Bild på Gissur Erlingsson och en hund i gräset

Forskning är det stora äventyret

Gissur Erlingsson är månadens profil i septembernumret av Länsförsäkringars forskningsbrev. Han beskrivs som en hemkär person som älskar att cykla och är bästa kompis med familjens isländska fårhund.

Läs artikeln här

Debattartiklar

”Något att läsa innan du slår samman kommuner"

Essä i Dagens arena 11 oktober 2019

Till inlägget

”Kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget försämras kraftigt inom den närmaste framtiden.”

Debattartikel på DN debatt 16 januari 2019.

Till debattinlägget

”Än gör rikspolitiken avtryck i lokala val”

Debattartikel i Dagens Samhälle 5 oktober 2018.

Till inlägget

Nyheter

Hand stoppar valsedel i låda.

Mer stöd för SD bland väljare i landsbygdsområden

De senaste valen har visat att stödet för Sverigedemokraterna (SD) har varit starkare på landsbygden än i städerna. Liknande mönster syns även i många andra länder i Europa och USA. Skillnaderna i stöd kan också finnas inom en och samma kommun.

Gissur Ó Erlingsson.

Extremt viktigt att kommunala beslutsprocesser fungerar rättssäkert

Gissur Erlingsson är professor inom statsvetenskap och har ett djupt engagemang i kommunforskning. Med fokus på demokrati och demokratiska processer återkommer han ofta till några ledord samverkan, legitimitet, opartisk, rättssäkerhet och korruption.

En man i blå skjorta och en man i svart skjorta som sitter bredvid varandra vid ett konferensbord och pratar med varandra.

Koncentrationen av makt och uppdrag bland kommunpolitiker kan försvåra ansvarsutkrävande

Fördelningen av uppdrag i kommuner är skev. Ett fåtal politiker har många uppdrag medan majoriteten endast har få. Koncentrationen av uppdrag till en liten klick politiker kan kortsluta mekanismer för ansvarsutkrävande och därmed försvaga demokratin.

Utmärkelser och handledarskap

Tredje uppgiften

 

Utmärkelser

  • Hedersomnämnande i Kurslitteraturpriset 2015 för boken "Politik och förvaltning i svenska kommuner", samförfattad med Johan Wänström.
  • Filosofiska fakultetens pris till forskare som gjort uppmärksammad forskningsinsats under 2013. 
  • Pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift år 2012 för artikeln ”Den motvilligt engagerade altruisten”, samförfattad med Mikael Persson och Richard Öhrvall.
  • Magisteruppsatsen ”Kommundelningar: De rikas uttåg från det gemensamma eller demokratins räddning”, vann priset för årets bästa uppsats 1999 både i Bertil Ohlin Institutets, liksom i KEFUs uppsatstävling.

Undervisning

Jag undervisar i masterprogrammet i statsvetenskap och har doktorandhandledning på Avdelningen för statsvetenskap.

Handledarskap

Jag är huvudhandledare för Emanuel Wittberg vid Institutet för analytisk sociologi (IAS).

Tidigare har jag varit handledare åt flera doktorander som nu har disputerat: huvudhandledare för Gabriella Jansson, samt biträdande handledare för Richard Öhrvall, Mattias Örnerheim samt Ragnar Andersson. 

Mitt kunskapsfält