Att analysera den lokala politikens villkor

Den journalistiska bevakningen av kommunpolitiken beskrivs allt oftare som bristfällig. Medborgarnas kunskap om kommunpolitiken är i typfallet svagt, och dessutom misstror vi kommunala institutioner och politiker i större utsträckning än riksnivåns institutioner och politiker. Till detta ska läggas att studenters intresse för att arbeta i kommunsektorn efter examen ofta är måttligt.

Sammantaget gör dessa förhållanden det angeläget att uppmärksamma, folkbilda om, och kritiskt granska, den lokala politiken och dess förutsättningar. Till dags dato har jag huvudsakligen uppehållit mig vid frågor om hur maktförhållanden i kommunpolitiken ser ut, hur villkoren att uppbära ett politiskt uppdrag ter sig, hur granskning och ansvarsutkrävande fungerar och om riskerna för korruption och andra former maktmissbruk är små eller stora. Tillsammans med frågor om den lokala självstyrelsen, liksom om det finns en ”optimal” storlek på kommuner, ringar detta i allt väsentligt in mina övergripande forskningsintressen. Botanisera gärna i mina publikationer – flertalet av dem bör man kunna hitta i fulltext online via min sida på Researchgate eller genom Google Scholar.

Porträtt av man som lutar sig framåt mot ett räckeGissur Ó Erlingsson, biträdande professor vid Centrum för kommunstrategiska studier. Foto ANNA VALENTINSSON

Curriculum vitae

Publikationer i urval

 1. Erlingsson, Gissur Ó, Jörgen Ödalen & Erik Wångmar (2020). How Coerced Amalgamations Thwart the Values of Local Self-government”, Urban Affairs Review. Early view online
 2. Erlingsson, Gissur Ó & Susanne Wallman Lundåsen (kommande). "When State-level Institutions Cannot Tell the Whole Story: An Inquiry into the Variations of Municipal Quality of GovernmentGovernance – an International Journal of Policy Administrations and Institutions.
 3. Ödalen, Jörgen, Douglas Brommesson, Gissur Ó Erlingsson & Johan Karlsson Schaffer (2018). Teaching University Teachers to Become Better Teachers: The Effects of Pedagogical Training Courses at Six Swedish Universities”, Higher Education Research and Development, early view online.
 4. Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde & Richard Öhrvall (2016). “Distrust in Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008”, Government and Opposition, 51(4), 553–579.
 5. Erlingsson, Gissur Ó, Jörgen Ödalen & Erik Wångmar (2015). ”Understanding Large-Scale Institutional Change: Social Conflicts and the Politics of Swedish Municipal Amalgamations 1952-1974”, Scandinavian Journal of History 40(2), 195–214.
 6. Erlingsson, Gissur Ó, Kåre Vernby & Richard Öhrvall (2014). “The Single-issue Party Thesis and the Sweden Democrats”, Acta Politica 49(2), 196–216.
 7. Linde, Jonas & Gissur Ó Erlingsson (2013). “The Eroding Effect of Corruption on System Support in Sweden”, Governance 26(4), 585–603.
 8. Erlingsson, Gissur Ó, Karl Loxbo & Richard Öhrvall (2012). ”Anti-immigrant Parties, Local Presence and Electoral Success”, Local Government Studies 38(6), 817–839.
 9. Erlingsson, Gissur Ó & Mikael Persson (2011). “The Swedish Pirate Party and the 2009 European Parliament Election: Protest or Issue Voting?”, Politics, 31(3), 121–128.
 10. Bergh, Andreas & Gissur Ó Erlingsson (2009). ”Liberalization without Retrenchment: Understanding the Consensus on Swedish Welfare State Reforms”, Scandinavian Political Studies 32(1), 71–93.

Böcker

Kommunala bolag

Under de senaste decennierna har det blivit allt vanligare att kommuner bildar, äger och driver aktiebolag. Bolagsformen anses bland annat vara mer kostnadseffektiv jämfört med traditionell förvaltning. Kommunala bolag väcker emellertid en rad frågor om snedvriden konkurrens på marknader, om tillsättningen av bolagsstyrelser och om försvårat ansvarsutkrävande.  

Till förlagets hemsida

Kommunernas framtid - Konjunkturrådets rapport 2019

Många små och krympande kommuner får allt svårare att klara av sitt välfärdsuppdrag, konstaterar Gissur Ó Erlingsson tillsammans med de två andra forskare som skrev SNS Konjunkturrådsrapport 2019. De diskuterar reformer som kan underlätta för dessa kommuner att möta framtidens utmaningar, där ett alternativ kan vara att vissa uppgifter lyfts bort från kommuner med bristande kapacitet. De föreslår också att kommunerna får större frihet att ta ut avgifter inom förskola och äldreomsorg samt att staten minskar de riktade statsbidragen.

Till förlagets hemsida

A Clean House? Studies of Corruption in Sweden

Risken för korruption i Sverige är låg, men förekommer ändå. De senaste tio åren har en attitydförändring skett: problemet diskuterades mer i offentlig sektor och det har gjorts mer forskning. Om detta handlar boken ”A Clean House” skriven av Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Richard Öhrvall och Mats Sjölin som riktar sig till en internationell publik. 

Till förlagets hemsida

Politik och förvaltning i svenska kommuner

En prisbelönt lärobok och lättillgänglig introduktion till de svenska kommunerna av Gissur Ó Erlingsson och Johan Wänström. I boken beskrivs de formella juridiska ramarna för den kommunala verksamheten liksom kommunernas ekonomiska förutsättningar och hur det i praktiken går till när den lokala politikens formella spelregler ska omvandlas till politik i vardagen. Hur går de kommunala valen till? Hur kan lokala partier, tjänstemän samt medborgare påverka kommunala politiska beslut?

Till förlagets hemsida

 

 

Hur lätt är det att ställa våra kommunpolitiker till svars?

Väljarna har en central roll i ansvarsutkrävandet i det lokala politiska systemet. Genom sin röst i kommunfullmäktigevalet kan medborgaren antingen belöna eller ställa sittande politiker till svars.
Men hur väl fungerar ansvarsutkrävandet? Det är en av frågorna i SNS Konjunkturrådsrapport 2019 där Gissur Ó Erlingsson är en av författarna. Han menar att skilda valdagar skulle ge de lokala politiska frågorna ett exklusivt fokus och att det också skulle träna de politiska partierna i rollen som politikens huvudrollsinnehavare.

Borde vi ha färre kommuner och regioner i Sverige?

Gissur Erlingsson föreläser. Spelades in den 9 oktober 2018 vid Strimman, en föreläsningsserie vid Filosofiska fakulteten, Linköpings universitet.

I media

Bild på Gissur Erlingsson och en hund i gräset

Forskning är det stora äventyret

Gissur Erlingsson är månadens profil i septembernumret av Länsförsäkringars forskningsbrev. Han beskrivs som en hemkär person som älskar att cykla och är bästa kompis med familjens isländska fårhund.

Läs artikeln här

Debattartiklar

”Något att läsa innan du slår samman kommuner"

Essä i Dagens arena 11 oktober 2019

Till inlägget

”Kommunernas förutsättningar att klara välfärdsuppdraget försämras kraftigt inom den närmaste framtiden.”

Debattartikel på DN debatt 16 januari 2019.

Till debattinlägget

”Än gör rikspolitiken avtryck i lokala val”

Debattartikel i Dagens Samhälle 5 oktober 2018.

Till inlägget

Nyheter

Utmärkelser och handledarskap

Tredje uppgiften

 

Utmärkelser

 • Hedersomnämnande i Kurslitteraturpriset 2015 för boken "Politik och förvaltning i svenska kommuner", samförfattad med Johan Wänström.
 • Filosofiska fakultetens pris till forskare som gjort uppmärksammad forskningsinsats under 2013. 
 • Pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift år 2012 för artikeln ”Den motvilligt engagerade altruisten”, samförfattad med Mikael Persson och Richard Öhrvall.
 • Magisteruppsatsen ”Kommundelningar: De rikas uttåg från det gemensamma eller demokratins räddning”, vann priset för årets bästa uppsats 1999 både i Bertil Ohlin Institutets, liksom i KEFUs uppsatstävling.

Undervisning

Jag undervisar i masterprogrammet i statsvetenskap och har doktorandhandledning på Avdelningen för statsvetenskap.

Handledarskap

Jag är huvudhandledare för Emanuel Wittberg vid Institutet för analytisk sociologi (IAS).

Tidigare har jag varit handledare åt flera doktorander som nu har disputerat: huvudhandledare för Gabriella Jansson, samt biträdande handledare för Richard Öhrvall, Mattias Örnerheim samt Ragnar Andersson. 

Mitt kunskapsfält