giser70

Gissur Erlingsson

Biträdande professor

Min forskning handlar om lokal politik och förvaltning, särskilt de politiska partiernas arbete, de förtroendevaldas villkor och på riskerna för offentlig korruption på lokal nivå. Ett annat intresseområde är den högre utbildningens utmaningar.

Uppdrag: analysera den lokala politikens villkor

Den journalistiska bevakningen av kommunpolitiken beskrivs allt oftare som bristfällig. Medborgarnas kunskap om kommunpolitiken är i typfallet svagt. Dessutom är exempelvis statsvetarstudenters intresse för att arbeta i kommunsektorn efter examen ofta måttligt.

Dessa förhållanden gör det angeläget för forskningen att uppmärksamma, folkbilda om, och kritiskt granska, den lokala politiken. Att göra dessa saker driver mig som forskare, och till dags dato har jag huvudsakligen uppehållit mig vid frågor om hur maktförhållanden i kommunpolitiken ser ut, hur villkoren att uppbära ett politiskt uppdrag ter sig, hur granskning och ansvarsutkrävande fungerar och om riskerna för korruption och andra former maktmissbruk är små eller stora.

Tillsammans med frågor om den lokala självstyrelsen, liksom om det finns en ”optimal” storlek på kommuner, ringar detta i allt väsentligt in mina övergripande forskningsintressen upp till dags dato.Botanisera gärna i mina publikationer, och flertalet av dem bör man kunna hitta i fulltext online. 

Senaste publikationer

 1. Erlingsson, Gissur Ó, Jonas Linde & Richard Öhrvall (2016). ”Distrust in Utopia? Public Perceptions of Corruption and Political Support in Iceland Before and after the Financial Crisis in 2008” , Government and Opposition, 51(4), 553–579.

 2. Bergh, Andreas, Gissur Ó Erlingsson, Richard Öhrvall & Mats Sjölin (2016). A Clean House? Studies of Corruption in Sweden (2016). Lund: Nordic Academic Press.

 3. Brommesson, Douglas, Gissur Ó Erlingsson, Johan Karlsson Schaffer & Jörgen Ödalen (2016). Att möta den högre utbildningens utmaningar. Uppsala: IFAU. 

 4. Erlingsson, Gissur Ó & Johan Wänström (2015). Politik och förvaltning i svenska kommuner. Lund: Studentlitteratur.

 5. Erlingsson, Gissur Ó, Erik Wångmar & Jörgen Ödalen (2015).  ”Understanding Large-Scale Institutional Change: Social Conflicts and the Politics of Swedish Municipal Amalgamations 1952–1974”. Scandinavian Journal of History 40(2), 195–214.

 6. Bäck, Henry, Gissur Ó Erlingsson, Torbjörn Larsson (2015). Den svenska politiken. Stockholm: Liber. 

 7. Erlingsson, Gissur Ó, Ann-Kristin Kölln & Patrik Öberg (2015). ”Swedish Party Organisations”, i Pierre, Jon [red.] Oxford Handbook on Swedish Politics. Oxford: Oxford University.

 8. Erlingsson, Gissur Ó & Henrik Oscarsson (2015). ”Röstdelning”, i Johansson, Bengt och Oskarsson, Maria Fragment. Göteborg: SOM-institutet.

 9. Erlingsson, Gissur Ó (2015). ”Utmanare i kommunpolitiken”, i Hagevi, Magnus [red] Partier och partisystem. Lund: Studentlitteratur.

 10. Erlingsson, Gissur Ó, Richard Öhrvall och Mattias Fogelgren. Att ta plats i politiken: Om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting. 

Politik och förvaltning i svenska kommuner 

En lärobok och introduktion till de svenska kommunerna.

Den kommunala nivån utgör en alldeles central del i det svenska politiska systemet. Kommunerna ansvarar för tunga välfärdsområden och omsätter stora summor och är därför viktiga byggstenar för både välfärdsstatens och demokratins funktionssätt.

Varför lokal nivå i politiken? 

Syftet med min och Johan Wänströms bok, , är att ge en lättillgänglig och översiktlig introduktion till de svenska kommunerna – varför man över huvud taget inrättar en lokal nivå i politiska system, hur de svenska kommunerna växte fram och hur de formellt styrs. Dessutom för vi, grundade i aktuell forskning, en löpande diskussion om hur den lokala demokratin i Sverige tycks fungera.

Förutsättningarna för politik och förvaltning 

I boken beskrivs de formella juridiska ramarna för den kommunala verksamheten liksom kommunernas ekonomiska förutsättningar. Med hjälp av fyra exempelkommuner visar vi hur förutsättningarna att bedriva politik kan skilja sig åt kommuner emellan. Boken tar också upp hur det i praktiken går till när den lokala politikens formella spelregler ska omvandlas till politik i vardagen; hur de kommunala valen går till och hur aktörerna – lokala partier, tjänstemän samt medborgare – kan påverka kommunala politiska beslut.

Boken vänder sig i första hand till studenter med statsvetenskap som huvudämne, men lämpar sig också väl för andra kurser och utbildningar som har en inriktning mot den kommunala nivån. Dessutom fungerar den väl som en snabbintroduktion till kommunpolitikens funktionssätt för kommunanställda, liksom för nya kommunpolitiker.

Omslag till boken Politik och förvaltning i svenska kommunerFoto: Studentlitteratur

Publikationer i urval

Att ta plats i politiken: Om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken

Författare: Gissur Ó Erlingsson, Mattias Fogelgren, Richard Öhrvall

Publ 2015
Typ Rapport
Till publikationen

A Clean House?: studies of corruption in Sweden

Författare: Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Richard Öhrvall, Mats Sjölin

Publ 2016
Typ Bok
Till publikationen

Fler publikationer

Forskarsamarbeten inom LiU

Tredje uppgiften 

Tredje uppgiften

 

Utmärkelser

 • Hedersomnämnande i Kurslitteraturpriset 2015 för boken Politik och förvaltning i svenska kommuner, samförfattad med Johan Wänström.
 • Filosofiska fakultetens pris till forskare som gjort uppmärksammad forskningsinsats under 2013. 
 • Pris för bästa artikel i Statsvetenskaplig tidskrift år 2012 för artikeln ”Den motvilligt engagerade altruisten”, samförfattad med Mikael Persson och Richard Öhrvall.
 • Magisteruppsatsen ”Kommundelningar: De rikas uttåg från det gemensamma eller demokratins räddning”, vann priset för årets bästa uppsats 1999 både i Bertil Ohlin Institutets, liksom i KEFUs uppsatstävling.

Undervisning

Jag undervisar i masterprogrammet i statsvetenskap och har doktorandhandledning på Avdelningen för statsvetenskap.

Handledarskap

Jag är biträdande handledare för Richard Öhrvall och Mattias Örnerheim, avdelningen för statsvetenskap, IEI.

 

Curriculum Vitae

Nyheter

Mitt kunskapsfält