Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet erbjuder en doktorandkurs i responssystem som är grundad i den högaktuella forskning som finns på området. I kursen kommer du att lära dig vad som utgör ett responssystem, med fokus på svenska förhållanden, samt få kunskaper om responssystem i ett internationellt perspektiv.

Responssystem är ett vitt begrepp som innefattat de personer, organisationer, metoder och den teknik som är involverad i responsen (räddningsinsatsen) vid en olycka, extraordinär händelse eller kris. Responssystem kommer att belysas utifrån olika perspektiv, där fokus ligger på exempelvis aktörer, organisationer, systemsamband, räddningsinsatser och dess utvärdering, samt teknikstöd. Den huvudsakliga fokus kommer att vara olyckor (dvs frekvent återkommande händelser som inte stör samhällets rutiner eller infrastruktur).

Målgrupp

Kursen vänder sig till doktorander inom områden som responssystem, säkerhetsforskning och resiliens, t ex inom forskarskolan Forum Securitatis, men är även öppen för andra doktorander som finner den intressant.

Undervisning

Kursen inleds med en övergripande föreläsning om responssystem, räddningsinsatser, olyckor, och så vidare. Det svenska responssystemet beskrivs utifrån ett antal scenarier med fokus på ingående aktörer, arbetssätt, ansvarsfördelning och utmaningar. Dessutom ska doktoranderna delta på minst en praktisk övning med en svensk räddningsorganisation.

Kursen kommer att ges under v 15-20.

Kontaktpersoner