Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet (ESKORT)

ESKORT är ett forskningsprojekt, finansierat av Norrköping kommun och Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet.

Projektets syfte är att bidra till en ökad säkerhet och trygghet i Norrköpings kommun genom att skapa förutsättningar för att fler kommunala resurser på ett effektivt sätt ska kunna medverka vid akuta olyckor och relaterade händelser. Exempel på liknande lösningar i andra kommuner är väktare eller hemtjänstpersonal som åker som en första resurs på räddningstjänstens larm, eller hemsjukvårdssköterskor som bidrar med högre medicinsk kompetens när räddningstjänsten åker på akuta vårdlarm i väntan på ambulans.

I ESKORT ska vi identifiera, utbilda, utrusta och utvärdera potentialen hos en eller flera yrkesgrupper som skulle kunna bidra vid räddningsinsatser.

Kontaktperson Visa/dölj innehåll