Styrkeområde e-Hälsa har som mål att etablera Linköpings universitet och Region Östergötland som ett centrum för forskning och expertis inom e-Hälsa med medicinskt och tekniskt samarbete från utveckling till implementering inom vården. Gott samarbete mellan LiU, RÖ, industrin och andra parter, såväl som karriärutveckling för juniora forskare, är viktiga mål för styrkeområdet.

 Vi erbjuder fem former av anslag att söka 2023 - 2024.

Generella riktlinjer

  • Ansökan för Samarbetsanslag och Seed grant stänger 15 september 2023
  • Ansökan för Internationell postdokvistelse, Inbjudan av gästforskare, och Doktorandanslag är öppen året runt
  • Ansökan skickas till nora.ostrup@liu.se
  • Ansökan ska skrivas på engelska
  • Ansökan måste vara unik för styrkeområde e-Hälsa och inte skickats till andra finansiärer
  • Bidrag får inte användas för att stärka tidigare säkrad finansiering eller till lön för seniora forskare som redan har forskningsanslag

1. Samarbetsanslag (upp till 500 000 SEK) att användas till nya projektidéer inom e-Hälsa som utförs i samarbete med minst en samarbetspartner.

Anslagets syfte är att öka samarbetet mellan LiU, RÖ, industri, kommun, eller andra parter. Anslaget ska användas till ett nytt, ännu ej påbörjat eller finansierat, projekt för att designa eller utvärdera e-hälsoapplikationer eller annan form av digitalisering av vård och omsorg.

Ansökan skall innehålla:
- projektidé och kunskapslucka att fylla, forskningsfråga och mål, metod, tidsplan, förväntat resultat, budget (max 5 sidor)
- CV för huvudsökande och samarbetspartners (max 2 sidor)
- Publikationslista för huvudsökande (max 2 sidor)
- Beskrivning av samarbetspartners, hur anslaget bidrar till samarbete mellan LiU, Rö, industri, kommun, eller andra parter (max 2 sidor, Minst 2 samarbetspartners ska ansöka. Huvudsökande räknas som en samarbetspartner.)

2. Internationell postdokvistelse (utresande) (upp till 500.000 SEK)

Detta anslag syftar till att ge anställda vid LiU/RÖ som disputerat inom de senaste 7 åren möjlighet till forskningsvistelse på minst två veckor hos en forskargrupp eller mentor vid ett annat internationellt universitet eller annan forskningsbedrivande organisation.

Ansökan ska innehålla följande:
- Ansökan: Motivering, detaljerade planer för besöket, budget (max 2 sidor)
- Inbjudningsbrev från forskningsgruppen / mentorn som planeras besökas där postdoktorn förklaras välkommen.
- CV för sökande (max 2 sidor) och värd (max 2 sidor)
- Publikationslistor för sökande och värd (max 2 sidor)

3. Inbjudan av gästforskare (inresande) (upp till 500.000 SEK)

Detta anslag syftar till att ge forskningsgrupper vid LiU/RÖ möjligheten att bjuda in gästforskare från andra universitet eller andra forskningsbedrivande organisationer (internationella eller svenska) för forskningsvistelser hos gruppen på minst 2 veckor. Ansökningar med unga forskare (<5 år efter disputation) vid LiU/RÖ som värdar för gästforskaren prioriteras för finansiering.

Ansökan ska innehålla följande:
- Ansökan: Motivering och detaljerade planer för besöket, motivering till nytta av besöket för styrkeområde e-Hälsa (max 2 sidor)
- Avsiktsförklaring för besöket från den tilltänkta gästforskaren
- CV för ansökande värd och gästforskare (max 2 sidor var)
- Publikationslista för ansökande värd och för gästforskaren (max 2 sidor var)

4. Seed grant / Startanslag (upp till 200 000 SEK) för nya projektidéer.

Detta anslag syftar till att ge forskare en bättre bild av genomförbarhet och inriktning hos forskning innan ansökan av mer medel från andra anslagsgivare. Icke etablerade forskare utan större anslag säkrade kommer att prioriteras. Projektet måste kunna genomföras inom anslagets storlek.

Ansökan ska innehålla följande:
- Ansökan: projektidé inklusive forskningsfråga och mål, metod, tidsplan, förväntat resultat, budget (max 3 sidor)
- CV för ansökande (max 2 sidor)
- Publikationslista för ansökande (max 2 sidor)
- Partners (samarbete RÖ-LiU föredras)

5. Doktorandanslag (utresande) (upp till 200 000 SEK)

Detta anslag syftar till att stödja doktorander på sitt sista år med projekt inom e-Hälsa inkluderade i sin planerade avhandling att kunna besöka en internationell grupp (minst 2 veckor) för att planera framtida forskningssamarbete eller postdokprojekt.

Ansökan ska innehålla följande:
- Ansökan: idé för postdokprojekt inkluderande forskningsfråga och mål, metod, tidsplan, förväntat resultat eller plan för internationellt besök, budget (max 2 sidor)
- CV och publikationslista för sökande (max 2 sidor)
- Avsiktsförklaring från forskargrupp / mentor att besöka där sökande förklaras välkommen

Granskning

Alla anslag kommer att granskas av 2 bedömare från vår internationella rådgivande styrelse varefter styrkeområde e-Hälsas styrgrupp tar slutgiltigt beslut baserat på bedömningarna (och därmed på den vetenskapliga kvaliteten hos ansökningarna) med viktning avseende mål och prioritering inom styrkeområdet.

Styrkeområde e-Hälsa

Taggar