e-Hälsa

e-Hälsa.
e-Hälsa.

e-Hälsa är ett styrkeområde vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Styrkeområdenas uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, som på sikt kan leda till praktisk tillämpbarhet inom vård och omsorg eller näringsverksamhet, samt att skapa en inkluderande
forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.

e-Hälsa är ett brett begrepp och refererar till användningen av informations- och kommunikationsteknik inom alla typer av vård. Begreppet inkluderar till exempel tekniker för datadriven analys, datoriserat beslutsstöd, tekniska lösningar för att underlätta fjärrövervakning, teknik för att hjälpa patienter att genomföra behandling eller ändra beteende, lösningar för att kommunicera mellan patienter och vårdgivare (både primärvård och specialvård).

Alla dessa forskningsområden har gemensamt behovet av att arbeta translationellt mellan medicinsk, beteendevetenskaplig, teknisk och beräkningsvetenskap, liksom utmaningen att uppfylla nationella och internationella standarder och regler för medicinteknik och datahantering samt patientens integritet.

Medlemmar styrkeområde e-Hälsa

Våra aktiviteter har hittills lockat ett 50-tal deltagare per gång. Vår aktuella utskickslista med inbjudningar till aktiviteter når för närvarande 94 personer från LiU, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsområdet, samt utanför regionen.

Vill du bli medlem i styrkeområde e-Hälsa eller har du förslag på aktiviteter? Kontakta Johannes Johansson eller Nora Östrup.

Aktiviteter

Forskningsstöd

Styrgrupp

Forskningsområden

Länkar mjukvara för patienter

Länkar beslutstödssystem

Andra styrkeområden vid Medicinska fakulteten