e-Hälsa

e-Hälsa.
e-Hälsa.

e-Hälsa är ett styrkeområde vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Styrkeområdenas uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, som på sikt kan leda till praktisk tillämpbarhet inom vård och omsorg eller näringsverksamhet, samt att skapa en inkluderande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.

e-Hälsa är ett brett begrepp och refererar till användningen av informations- och kommunikationsteknik inom alla typer av vård. Begreppet inkluderar till exempel tekniker för datadriven analys, datoriserat beslutsstöd, tekniska lösningar för att underlätta fjärrövervakning, teknik för att hjälpa patienter att genomföra behandling eller ändra beteende, lösningar för att kommunicera mellan patienter och vårdgivare (både primärvård och specialvård).

Alla dessa forskningsområden har gemensamt behovet av att arbeta translationellt mellan medicinsk, beteendevetenskaplig, teknisk och beräkningsvetenskap, liksom utmaningen att uppfylla nationella och internationella standarder och regler för medicinteknik och datahantering samt patientens integritet.

Medlemmar styrkeområde e-Hälsa

Våra aktiviteter har hittills lockat ett 50-tal deltagare per gång. Vår aktuella utskickslista med inbjudningar till aktiviteter når för närvarande 94 personer från Linköpings universitet, Region Östergötland, Sydöstra sjukvårdsområdet, samt utanför regionen.

Vill du bli medlem i styrkeområde e-Hälsa eller har du förslag på aktiviteter? Kontakta Johannes Johansson eller Nora Östrup.

Aktiviteter

Forskningsstöd

Styrgrupp

Forskningsområden

Länkar distansvård

Andra styrkeområden vid Medicinska fakulteten

Viruvian man

Cirkulation och metabolism - CircM

CircM är ett styrkeområde och ett forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer.

Illustration av cancerceller och nätverk.

Styrkeområdet Cancer

Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Nätverket inkluderar cirka 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling.

Mycoplasmabakterier i förstoring

Infektion och inflammation - ett styrkeområde (MIIC)

Infektioner och inflammatoriska tillstånd utgör allvarliga problem för människors hälsa. MIIC:s övergripande mål är att utföra högkvalitativ grund- och klinisk forskning vilket förväntas ge nya resultat som kan bidra till bättre hälsa.