Fotografi av Nora Östrup

Nora Östrup

Samordnare

Jag arbetar som samordnare vid Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa.

Presentation

På Avdelningen för omvårdnad ingår sjuksköterskeprogrammet, barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen och fristående kurser i omvårdnad. På avdelning arbetar ca 100 medarbetare inom både forskning och utbildning.

Mina arbetsuppgifter består främst av att stötta med följande:

 • Samordnare inom forskningsområde hjärtsjukdom och egenvård
 • Editorial support for tidskriften ”European Journal of Cardiovascular Nursing”
 • Disputationer/halvtidsseminarium/internat/konferenser och diverse möten
 • Doktorandseminarium
 • LiU-kort ansvarig, IT abonnemang, telefoni
 • Webbpublicering/informationsspridning
 • Inköp och beställningar
 • DiVA registrering
 • Inventering
 • Arkivering

Jag administrerar följande forskarutbildningskurser:

 • Scientific Methodology
 • Self-care in chronic illness
 • Basic qualitative methodology 
 • Advanced Qualitative Methods
 • Implementation - Theory and Application in Health Care
 

Organisation

Medarbetare