Presentation

På Avdelningen för omvårdnad ingår sjuksköterskeprogrammet, barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen och fristående kurser i omvårdnad. På avdelning arbetar ca 60 medarbetare inom både forskning och utbildning.

Mina arbetsuppgifter består främst av att stötta med följande:

 • Samordnare inom forskningsområde hjärtsjukdom och egenvård
 • Editorial support for tidskriften ”European Journal of Cardiovascular Nursing”
 • Inköp och beställningar
 • LiU-kort ansvarig, IT abonnemang, telefoni
 • DiVA registrering
 • Webbpublicering/informationsspridning
 • Doktorandseminarium
 • Disputationer/halvtidsseminarium/internat/konferenser och diverse möten
 • Inventering
 • Arkivering

Jag administrerar följande forskarutbildningskurser:

 • Scientific Methodology
 • Self-care in chronic illness
 • Basic qualitative methodology

Jag arbetar även som sekreterare i temagrupp PU Professionell Utveckling (PU) och Förhållningssätt och Folkhälsa (FoF) och Generalist (GEN) läkarutbildning.


Medarbetare
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll