Energiväggen var en interaktiv vägg på Vallastadens bomässa som pågick september 2017 i Linköping. Väggen var en del av ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt som studerade hur människor ser på energianvändning i sin vardag. Besökarna på mässan fick chans att dela med sig av hur de såg på sitt boende och på så sätt fundera över energivanor och ge input till forskning.

Energiväggen på Vallastadens bomässaPå energiväggen fick besökarna på mässan värdera hur viktiga olika aktiviteter, apparater och vanor är i sin vardag. Detta gjordes genom att flytta runt bilder och ord som var tryckta på magneter på en magnetisk vägg där  frågan ”Vad är viktigast för dig i ditt hem?” ställdes. Besökarna kunde efteråt ta en bild av väggen med hjälp av en fastmonterad kamera och denna bild blev en del av vår energiforskning.

Varför är det viktigt att veta hur människor ser på energianvändning i sin vardag? 

Varje dag gör vi en mängd olika aktiviteter och använder olika tekniska apparater som drar energi. Våra vanor gör oss ofta så beroende av dessa tekniska prylar så att vi sällan funderar över det. Hushållen står idag för ca 35% % av Sveriges energianvändning och forskarna är idag ense om att vår energiförbrukning måste minska om vi ska sakta ned klimatförändringarna. Att vi behöver dra ner på våra miljöbelastande aktiviteter är något som de flesta av oss redan är väl medvetna om, ändå är det få av oss som tänker på det i vår vardag.

Vad är det som gör att det är så svårt att ändra våra vanor när det kommer till energianvändning?

Tidigare forskning har visat att en del ligger i att vårt tätt packade aktivitetsschema i vardagen gör det svårt för oss att omsätta energieffektiva råd i praktiken. Ibland är det även svårt att veta vad som är den mest energieffektiva lösningen på ett problem och i vissa andra fall är lösningen allt för omständlig. Mer forskning behövs därför för att skapa underlag för information om energieffektivisering som är anpassad efter hur människor lever sin vardag och hur de ser på sitt boende. På detta sätt kan vi bättre nå fram med rätt råd till rätt person!

Forskningen finansierades av Energimyndigheten ochStångåstaden AB.

Vill veta mer om vår forskning?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev om du vill veta mer om forskningsresultaten från energiväggen och den forskning om energi och vardagsliv som bedrivs vid Tema teknik och social förändring?

Från foto till forskning

Vallastaden sett från Vallaskogen 2017.
Vallastaden under uppbyggnad  Thor Balkhed

Hur förvandlas fotografier av en vägg till ”riktig” forskning?

De bilder som tas kommer att användas som underlag för att kunna analysera åsikter, tankar och värderingar kring hemmet och energi. När vi fått in tillräckligt många bilder börjar vi jämföra dem med varandra. Utifrån bilderna kan vi räkna vilka apparater eller vanor som värderas som mest viktiga av flest besökare. Utifrån vilka värderingar vi kan koppla till olika vanor eller tekniska apparater försöker vi skapa oss en bild av hur besökarna ser på energins roll i vardagslivet. Till vår hjälp kommer vi även använda teoretiska verktyg som gör att vi kan analysera bilderna. Denna teoretiska analys av foton på energiväggen kommer sedan skrivas ihop till en vetenskaplig text som publiceras i en journal inom vårt vetenskapsområde.

Forskarna bakom väggen

Relaterat innehåll