Ett team av kvalificerade testingenjörer och materialspecialister kan genomföra ett brett utbud av materialundersökningar och mekaniska tester. Vi kan erbjuda mikrostrukturundersökningar, mekanisk provning, röntgendiffraktion, värmebehandling och fasdiagramssimulering.


Mekaniskt provningslaboratorium

Mekanisk provning med fem servohydrauliska och fem elektromekaniska testriggar. De flesta av dem med ugnar för tester upp till 1000 °C. Några exempel på vanliga testmetoder i vårt labb:

 • Dragprovning
 • Långsam töjningshastighetsprovning (SSRT) vid förhöjd temperatur
 • Lågcykelutmattningsprovning (LCF)
 • Högcykelutmattningsprovning (HCF) Sprickpropageringsprovning
 • Variabel amplitud utmatningsprovning
 • Termomekanisk utmattningsprovning (TMF)
 • Krypprovning
 • Hålltidsutmattningsprovning
 • Krypspricktillväxtprovning
 • LCF & TMF tester med överlagrad HCF

Materialkaraktärisering

Huvudfunktionen för laboratoriet är att bedriva forskning och tillhandahålla expertis, rådgivning och utbildning inom mikrostrukturundersökningar. Labbet har ett högupplöst svepelektronmikroskop, HITACHI SU-70 FEGSEM, som är utrustad med:

 • EBSD, EDS, WDS
 • Backscatter detektor för ECCI-avbildning
 • In-situ dragprovsteg
 • Transmissionselektrondetektor för STEM-operation
 • Optiska mikroskop
 • Hårdhetsprovning
 • Digital bildkorrelation (DIC)

Värmebehandling

Huvudsyftet med ugnsutrustningen är att undersöka effekten av värmebehandlingen på de mekaniska egenskaperna hos metaller eller att studera oxidationsförlopp.

 • Fler än tio ugnar för värmebehandling och värmeexponering upp till 1000-1300 ° C
 • Två riggar för termisk cykling: en för termisk cykling av t.ex. TBC-prover upp till 1300 ° C och den andra för termisk cykling upp till 900 ° C i korrosiva miljöer.

Fasdiagramsimuleringar

Programvara för modellering av flerkomponentslegeringar:

 • ThermoCalc - Programmet används för att utföra termodynamiska beräkningar och fasdiagramsberäkningar för flerkomponentsystem.
 • Dictra - Mjukvara för detaljerade simuleringar av diffusions kontrollerade fas-transformationer i flerkomponentslegeringar.

Kontaktperson

Relaterat innehåll