Ytteknik för bättre prestanda och hållbarhet hos konstruktionsmaterial

Surface engineering for performance and durability

Haverier och skador i olika strukturer på grund av mekaniska belastningar eller miljöpåverkan börjar ofta på ytorna hos komponenterna. Genom att modifiera ytan med olika tekniker och processer är det möjligt att förbättra vissa egenskaper hos konstruktionsmaterialen och effektivt förbättra deras prestanda och hållbarhet. Vår forskning fokuserar på två olika områden: Restspänningar och utmattning av metalliska material, och ytbeläggningar för höga temperaturer.

Förbättring av utmattningsmotståndet genom kontrollerade restspänningar

Restspänningar är spänningar som existerar i ett material eller i en komponent trots att det inte finns någon yttre belastning. De är oftast orsakad av tillverkningsprocesser såsom bearbetning, gjutning, kallformning, värmebehandling, svetsning och additiv tillverkning. Kvarstående dragspänningar i en komponent kan vara negativt för utmattningsmotståndet. Genom att införa kompressiva restspänningar i ytskiktet kan man effektivt öka utmattningshållfasthet. Att kunna modifiera och kontroller restspänningar är därför viktigt för prestanda och hållbarhet av lastbärande komponenter.

I vår forskning studerar vi restspänningar med hjälp av diffraktionstekniker och utvärderar dess påverkan på prestanda vid t.ex. utmattningsprovning. Dessutom använder vi andra tekniker såsom högupplösning elektronmikroskopi för att studera förändringar i materialets mikrostruktur orsakade av processerna ovan. Genom att kombinera olika analyser fås en djupare förståelse för sambandet mellan tillverkningsprocesser, restspänningar och prestanda.

För tillfället ligger fokus för vår forskning på restspänningar och mikrostrukturförändringar orsakade av maskinbearbetning och mekaniska ytbehandlingsprocesser och hur dessa påverkar utmattningsegenskaperna. Vi är involverade i flera industrisamarbeten inom området.

Kontaktperson

Forskare

Liknande forskning