Linköpings universitet erbjuder lärare i regionen att utveckla förmågan till ett vetenskapligt förhållningssätt till den egna verksamheten och undervisningen. Lärare inom olika verksamheter (förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola) kan delta.

Upplägget består av 6 tematräffar, 3 på hösten (2019) och 3 på våren (2020). På träffarna kommer vi på olika sätt arbeta med forskningsliteracitet och hur vi går från erfarenhet till beprövad erfarenhet. Vid träffarna kommer utgångspunkten vara områden inom den egna verksamheten som deltagarna känner behov av att utveckla. Tanken är att konkret arbeta med att systematiskt utveckla ett avgränsat område i den egna dagliga verksamheten i förskola/skola/ fritidshem.

Träffarna fokuserar på följande områden:

  • Att hitta, värdera, förstå och använda olika typer av forskningsresultat
  • Fördjupning av de olika punkterna i Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete
  • Olika metoder för att göra en lägesbedömning/ utvärdering (tex observation, enkät, tester)
  • Metoder för att systematiskt genomföra och testa förändringar i verksamheten.

Höstens träffar är på Linköpings universitet, Campus Valla, följande datum:

2019

  • 16 september, kl 15-17
  • 9 oktober kl 15-17
  • 13 november 15-17

2020

  • 27 februari
  • 1 april (digital föreläsning, med möjlighet till digital kommunikation)
  • 27 april (digital föreläsning, med möjlighet till digital kommunikation)

Anmälan

Anmälan är stängd.

Kontakt

Relaterat innehåll